Vi på Post- och telestyrelsen säkerställer att det finns en fungerande konkurrens mellan operatörer. Vi utlyser bredbandsstöd och bidrar bland annat till att motverka it-incidenter, upprätthålla integritetsskydd och se till att konsumenter kan göra välinformerade val.

Sidan uppdaterades: