Få bättre mobiltäckning hemma, utomhus, i bil, tåg och buss. Tips som hjälper dig när du ska surfa eller ringa med mobilen.

Generella råd för att förbättra din mobiltäckning

De här tipsen kan du alltid använda dig av, oberoende var du är.

 • Håll gärna mobilen så att du inte skärmar av antennen, använd gärna handsfree.
 • Kolla med din operatör vilken modell som passar just ditt behov.
 • Tänk på att produkter som är uppkopplade, som till exempel robotgräsklippare, kan sluta fungera om de inte är anpassade för rätt 2G- och 3G-nät. Se till att produkter du köper är framtidssäkra.
 • Genom att kolla på operatörernas respektive täckningskarta på webben och testa täckningen kan du avgöra vilken operatör som har bäst täckning där du brukar vara.

Om du trots dessa råd saknar tillgång till täckning, kontakta din mobiloperatör. Eller byt operatör till en som har bättre täckning.

Täckning hemma – så kan du förbättra den

Även om täckningen är bra precis utanför din bostad, är det inte säkert att den är det inomhus.

 • Leta rätt på en plats hemma där täckningen är bättre.
  • Den är oftast bättre vid fönster.
 • Om du lyssnar via headset, lägg telefonen vid fönstret.
 • Om du bor i ett flerbostadshus och inte kan surfa trots bra täckning, kontakta din mobiloperatör.
 • Skaffa en wifi-router – antingen en för mobilanslutning eller en som är kopplad till ditt fasta bredband (se faktaruta för förklaring av wifi-router).
 • Komplettera ditt fasta bredband med en accesspunkt (se faktaruta).

Förklaring till wifi-router och dess anslutningar

 • Wifi-router med mobilanslutning är ett trådlöst hemmanätverk via din mobiloperatörs nät. Du behöver ett extra mobilabonnemang (till routern). Köp gärna till en extern antenn för att förbättra utifrån-och-in-täckningen.
 • Wifi-router ansluten till bostadens fasta trådbundna bredband, exempelvis fiber, kräver ingen extra antenn, eftersom du inte kopplar upp dig mot en mobiloperatörs nät.
 • En extern antennkan vara en bordsantenn inomhus eller en riktantenn utomhus. En riktantenn ska sitta högt utan något som skymmer. Kolla med din operatör vart du ska rikta antennen för att få bästa möjliga täckning.
 • En accesspunkt (åtkomstpunkt) gör ditt fasta bredband trådlöst och ökar räckvidden. Det är en extra produkt som du kopplar upp mot din router. Placera den, eller de, där du har dålig täckning.
 • Har du platser i ditt hem där du önskar att täckningen var bättre? Kanske i den energisnåla nyproduktionen eller på källarkontoret? Wifi-samtal ger dig möjligheten att prata på fler platser utan att tappa täckningen. 

Utomhustäckning – beror främst på din operatör

Utomhus är du främst beroende av mobiloperatörernas nät för att få täckning. Men några saker kan du göra själv.

 • Lokala hinder som berg, träd, byggnader eller sänkor kan göra att din täckning försämras. Försök hitta en annan plats.
 • Vänta en stund eller flytta dig och se om det blir bättre. Du kan ha svårt att surfa även när mobilen visar på god täckning. Det beror ofta på att många i närområdet surfar samtidigt.
 • Komplettera din wifi-router inomhus med en accesspunkt utomhus för att förbättra din täckning på tomten.
  • Tänk på att du kan störa andras bredbandsuppkopplingar om du installerar kringutrustning till accesspunkten felaktigt. I vissa fall behöver du även avtala med din operatör för få kringutrustningen godkänd. Kontakta därför din mobiloperatör innan du installerar kringutrustning. 

Täckning i bil – näten är inte designade för fordon

I en bil är du beroende av mobiloperatörernas nät. Samtidigt är de inte designade för att ge täckning inuti fordon. Här är några saker att tänka på.

 • Använd headset.
 • Placera mobiltelefonen i en mobilhållare vid vindrutan. Bilens metallkaross dämpar signalerna från mobiltelefoninätet.
 • Täckningen är oftast bättre längs större vägar.
 • Du riskerar att få sämre täckning när det är fler än vanligt på vägarna, eftersom fler användare delar på samma nät. Sker ofta vid högtider.
 • Vissa bilar har en inbyggd mobilrouter för tal och data som du kan utnyttja.
  • Då måste du ha ett separat SIM-kort (tvillingkort eller ett separat abonnemang).

Kom ihåg att du som förare inte får använda mobilen så att det påverkar körningen.

Täckning på tåg – ofta kan du använda tågets wifi

Ofta erbjuder tågoperatören wifi, annars är du beroende av din mobiloperatörs nät.

 • Koppla upp dig mot tågets wifi. Det kan innebära att du får bättre täckning
 • Om du lyssnar via headset, lägg telefonen där den har bäst täckning.
  • Det kan vara på ett bord eller vid ett fönster. I vissa fall har fönstren en metallfilm som minskar signalen medan andra tågoperatörer övergått till radiotransparenta fönster, så kallade RF-fönster.
 • Genom att kolla på operatörernas respektive täckningskarta på webben och testa täckningen kan du avgöra vilken operatör som har bäst täckning längs med de sträckor du brukar resa.

Tänk på att du delar anslutning med övriga resenärer när du använder tågets wifi, vilket också kan påverka kvaliteten på din bredbandsuppkoppling.

Därför är det sämre täckning på tåg

 • Vagnarna har en metallkonstruktion som dämpar radiosignalen.
 • Även högspänningsledningarna stör radiosignalerna.
 • Många fönster har en metallfilm som kan dämpa signalen.
 • Många användare som nyttjar tågets wifi samtidigt kan innebära att nätet fungerar långsamt och du upplever sämre kontakt med nätet.
 • Möjligheterna att surfa påverkas mer än att ringa.

Täckning på buss – många bussbolag har eget wifi

Precis som för tåg är det upp till ägaren om det finns wifi eller inte. Annars är du beroende av din mobiloperatörs nät.

 • Använd bussens wifi, om det finns ett sådant. Det kan innebära att du får bättre täckning.
  • Många användare som nyttjar bussens wifi samtidigt kan innebära att nätet fungerar långsamt och du upplever sämre kontakt med nätet.
 • Om du lyssnar via headset, lägg telefonen vid fönstret där den får bäst täckning.
  • Bussens metallkaross dämpar signalerna från mobilnätet.

Att surfa och ringa via mobilnät – vad är bra att veta?

Det här är bra att känna till.

 • Det framgår inte alltid i mobiloperatörernas reklam att täckningen kan vara sämre inomhus.
 • Nya mobiltelefoner kan ha sämre radioegenskaper än äldre, vilket kan försämrar din täckning.
 • Samtidigt utvecklas mobilnäten. Kolla att din mobiltelefon kan utnyttja mobilnätens nya egenskaper. Äldre modeller kan bli oanvändbara.

Så här fungerar mobiler och mobiltäckning

 • Samtal och surf skickas till och från din mobiltelefon genom radiovågor. När det fungerar så betyder det att du har täckning.
 • Mobilnäten utvecklas hela tiden och nya generationer benämns med ett löpnummer framför bokstaven ”G”. Den senaste versionen 5G introducerades för några år sen.

Aktuella täckningskrav

För att skapa mer täckning än vad operatörerna vill erbjuda på kommersiell väg kan vi ställa krav på täckning och utbyggnad av mobilnät. Detta kan vi göra när vi delar ut tillstånd till operatörena. Vi ställer täckningskrav i flera frekvensband. 

Teracom som har tillståndet ska med 450 MHz-bandet tillhandahålla täckning för mobil datatjänst med en handhållen telefon utomhus på 80 % av ytan i alla län. Ytan innefattar landareal, sjöar, vattendrag samt territorialvatten.

Täckning enligt kravet ska göra det möjligt att ta emot data med en hastighet om minst 5 Mbit/s och att sända data med minst 128 kbit/s. Detta gör det möjligt att tillhandahålla telefoni inklusive möjlighet att nå nödnumret 112.

Telia har det tillstånd som har täckningskrav i 700 MHz-bandet. Enligt kravet ska Telia bygga ut täckning för högst 300 miljoner kronor i ytor som PTS har identifierat. Dessa ytor saknar täckning för tal och/eller data (minst 10 Mbit/s), samt ligger på platser där användare ibland befinner sig. Det handlar till exempel om områden nära vägar, bostäder och fritidsområden.

Utbyggnaden enligt kravet ska vara klar den 31 december 2024.

Net4Mobility (Tele2 och Telenor) har ett tillstånd med täckningskrav i 800 MHz-bandet. Kravet innebär att operatörerna ska bygga ut så att fasta bostäder och företag som saknar bredband får möjlighet till det. Utbyggnaden ska ske till en kostnad om högst 300 miljoner kronor.

Täckningen innebär att användarna får tillgång till internetuppkoppling med en hastighet som motsvarar de krav på funktionellt tillträde till internet som gäller när operatörerna identifierar bostaden eller företaget.

Operatörerna har slutfört utbyggnaden enligt täckningskravet i och med att de byggt ut till en kostnad av 300 miljoner kronor.

De operatörer som har tillstånd i 900 MHz-bandet ska behålla sin procentuella yttäckning per län för taltelefoni till och med den 31 december 2025. Vi tilldelade nya tillstånd i bandet 2023 och dessa gäller från 1 januari 2026. Ett av de nya tillstånden har täckningskrav.  

Nytt krav från 2026 – Telia ska skapa ny täckning

Telia vann tillståndet med täckningskrav i 900 MHz-bandet vid auktionen under 2023. 

Kravet innebär att Telia ska skapa täckning för mobila tjänster inom områden som vi pekat ut där täckningen brister. Telia ska skapa täckning med hjälp av nya master. Med mast menar vi i detta fall både den byggnad som bär antennerna, byggnaden där radioutrustningen finns samt radioutrustning, antenner och övrig kringutrustning som behövs. För att räknas som en ny mast ska den:

 • vara byggd av Telia eller av någon annan på uppdrag av Telia.
 • inte vara byggd före den 1 januari 2024.
 • inte vara byggd som en åtgärd för att uppfylla ett täckningskrav i ett annat radiotillstånd som Telia har.
 • inte helt eller delvis vara finansierad med offentliga medel.

Utbyggnaden av nya master ska fortsätta tills det finns täckning i minst 30 000 av de 100×100 metersrutor som har täckningsbrister. Totalt har vi pekat ut 244 426 sådana rutor.

Tidplanen för utbyggnad är att följande antal rutor ska ha täckning vid dessa tidpunkter:

 • 7 500 stycken den 31 december 2027
 • 15 000 stycken den 31 december 2028
 • 22 500 stycken den 31 december 2029
 • 30 000 stycken den 31 december 2030.

Totalt kommer 300 kvadratkilometer att få täckning med hjälp av täckningskravet.

Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Tre och Telia har tillstånd som gäller från 1 januari 2026 i dessa band. De ska enligt täckningskravet skapa täckning för mobila tjänster längs sammanlagt 97 procent av de järnvägssträckor vi pekat ut.

Operatörerna får använda alla frekvensband över 1 GHz för att skapa täckning.

Täckning innebär i detta fall att det ska vara möjligt att ta emot data med en hastighet om 30 Mbit/s med en handhållen terminal (telefon, surfplatta eller dator) vid normala förhållanden.

Operatörerna ska uppfylla täckningskravet senast den 31 december 2030 och de ska behålla täckningen under hela tillståndstiden, till den 31 december 2048.

Sidan uppdaterades: