För att få använda kakor (cookies) på din webbplats måste du först fråga om samtycke. Samtycke ska användaren bland annat lämna aktivt och kunna återkalla om hen ångrar sig. Undantaget är nödvändiga kakor.

Vad används kakor till?

Kakor används för att lagra information eller få åtkomst till information som är lagrad på din terminalutrustning, till exempel din dator eller mobiltelefon. Kakor kan på så sätt minnas vad du gör på en webbplats. Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Det kan handla om språkinställningar, inloggningsuppgifter eller vad som ligger i din varukorg.

Kakor kan skräddarsy marknadsföring och samla in statistik

Kakor kan användas för att anpassa ett företags eller organisations marknadsföring utifrån dina intressen. Det kan leda till att du får upp reklam om något som du precis har tittat på, på en annan webbplats.

Det finns även kakor som samlar in statistik om hur en webbplats används, till exempel:

 • Vilka sidor du besöker och hur länge.
 • Vilka länkar du klickar på.
 • Vilka sidor som är populära.

Har du en webbplats som använder kakor? Det här krävs av dig

Det finns två krav du ska uppfylla:

 • informationskrav
 • krav på samtycke inklusive möjligheten att ta tillbaka sitt samtycke.

Informationskrav – du måste skriva vilka kakor du använder och till vad

Du behöver förklara:

 • Ändamålen för kakorna.
 • Att användaren när som helst kan återkalla sitt samtycke.
 • Vilka kakor som används på webbplatsen.
 • Om kakorna är tredjepartskakor. Tredjepartskakor är de som samlar in och delar information med annan part, till exempel för riktad marknadsföring.
 • Hur länge respektive kaka sparas på användarens utrustning.
 • Vilken typ av information kakorna kommer att samla in och använda. Till exempel en viss typ av personuppgifter.

Informationen ska vara så tydlig och fullständig att användaren förstår vad hens samtycke innebär. Sättet att lämna informationen ska vara användarvänligt.

Samtycket måste uppfylla vissa krav  för att vara giltigt

Ett samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och ges aktivt. Detta innebär bland annat att:

 • Det ska vara lika enkelt att tacka ja som nej till kakor.
  • Användaren ska kunna välja att tacka nej till kakor vid samma tillfälle och i samma vy som hen kan tacka ja.
 • Knapparna för tacka ja och tacka nej ska utformas på liknande sätt.
  • Tacka ja-knappen får inte vara designad så att det är enklare att klicka på den.
 • Om användaren varken tackar ja eller nej får bara nödvändiga kakor lagras.
 • Användaren ska kunna ge sitt samtycke specifikt för varje ändamål.

Det ska vara lika enkelt att tacka ja som nej till kakor

 • Användaren ska kunna välja att tacka nej till kakor vid samma tillfälle och i samma vy som hen kan tacka ja.

Knapparna för tacka ja och tacka nej ska utformas på liknande sätt.

 • Tacka ja-knappen får inte designas så att det känns enklare att klicka på den.

Återkalla samtycke

Användaren ska när som helst kunna återkalla sitt samtycke. Det ska vara lika enkelt att återkalla samtycket som det var att ge det. 

Faktaruta

Så här kan du göra

 • Du har en knapp eller en ikon som syns på alla sidor, såsom vi har på pts.se.

  • När användaren klickar på ikonen kommer kakbannern upp och användaren kan ändra sitt val.

 • Du har en länk i sidfoten som leder till din sida om kakor.

  • Möjligheten att återkalla sitt samtycke ska ligga högt upp på sidan. Användaren ska inte behöva scrolla eller leta för att hitta möjligheten att ta tillbaka sitt samtycke.

Så här får inte samtycke se ut

Det finns varianter på att inhämta samtycke som inte är godkända. Det här får du inte använda dig av:

 • Förkryssade val – användaren ska inte behöva avmarkera något för att neka till kakor.
 • Kakvägg – det är inte okej att hindra användare som inte tackat ja till kakor från tillträde till en webbplats  
 • Tvinga fram ett samtycke. Du kan inte neka användaren att exempelvis logga in på en tjänst bara för att personen inte accepterar kakor för ett annat ändamål, till exempel marknadsföring.
 • Samtycke genom passivitet – det är inte okej att tolka fortsatt användning av din sajt som att användaren samtycker.
 • ”Jag förstår” är inte samma sak som att samtycka till det.

Nödvändiga kakor behöver inget samtycke

Nödvändiga kakor är de som måste finnas för att webbplatsen ska fungera som det är tänkt. Det kan till exempel vara:

 • kakor som kommer ihåg vad en användare har lagt i en varukorg i en nätbutik
 • en kaka för att användaren ska få tillgång till skyddade delar av en banktjänst under inloggningstiden
 • kakor som krävs för att webbplatsen ska kunna fungera.

För att undantaget ska gälla krävs det att kakan är nödvändig för att en tjänst som användaren begär sla fungera. Det handlar inte om vilka kakor du tycker är nödvändiga, till exempel samla in statistik.

Kakor som är nödvändiga för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät är också undantagna kravet på samtycke.

För dig som använder webben

Som huvudregel får kakor inte lagras på din dator eller telefon utan att du samtyckt till det. Undantaget är kakor som är nödvändiga. Om du vill undvika kakor som inte är nödvändiga kan du i de flesta webbläsare ställa in så att kakorna blockeras.

Så hindrar du att kakor lagras på din dator

Sajtägaren ska skriva hur länge en viss kaka lagras på din dator. Vissa kakor raderas så fort du stänger ner webbläsaren utan att du behöver göra något. De kallas för sessionskakor. Övriga kakor kan du radera genom att göra inställningar i din webbläsare.

Om du inte vill att kakor ska lagras kan du

 • ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till kakor eller att du aktivt måste acceptera varje gång en webbplats skickar en ny kaka till din dator
 • tacka nej till kakor på respektive sajt.

Att hindra kakor kan göra att du inte kan använda vissa sajter

Du kan stänga av kakor helt eller delvis, men det kan få konsekvenser. Väljer du att helt blockera kakor i din webbläsare kan till exempel webbplatser som kräver inloggning bli omöjliga att använda och det kan i vissa fall bli omöjligt för dig att beställa varor från en e-handelsplats.

Så hittar du kakorna som har sparats på din dator

Webbläsare sparar i normala fall alla kakor i en viss katalog på datorns hårddisk. Ett sätt att ta reda på vilka kakor som lagrats på din dator är att leta rätt på den katalogen och undersöka innehållet. Tänk på att sessionskakor inte behöver lagras på hårddisken, så du kan inte vara säker på att hitta dem med denna metod.

Sidan uppdaterades: