Just nu pågår ett teknikskifte då 2G- och 3G-näten avvecklas. Dessutom fortsätter traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) att fasas ut. De ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten.

2G- och 3G-näten avvecklas

Sveriges största teleoperatörer har påbörjat nedstängningar av 3G-näten. De planerar också att stänga ner 2G-näten till slutet av 2025. 

Den kraftigt ökade efterfrågan på särskilt datakommunikation kräver nyare tekniker som 4G och 5G. Därför uppgraderar operatörerna just nu all utrustning och bygger dessutom ut 4G- och 5G-näten.

2024-05-30: Telia skjuter upp avveckling

Telia har meddelat att företaget skjuter upp avvecklingen av 2G-nät till 2027.

Telia skjuter upp nedstängningen av 2G-nät till 2027.

Avveckling i långsam takt – för din skull

Avvecklingen ska ske i en sådan takt att de ansvariga operatörerna hinner uppmärksamma och åtgärda om du som användare råkar ut för problem. Efter nedstängningen bör täckningen vara lika bra eller bättre än tidigare.

Det är också operatörerna som i huvudsak ansvarar för att informera om avvecklingen av 2G- och 3G-nät. Läs mer på respektive operatörs hemsida:

Kopparnätet, det fasta telefonnätet, avvecklas

Delar av det gamla, fasta telefonnätet ersätts med fiber eller mobil teknik. Det genomförs av Telia eftersom kopparnätet till stora delar ägs av dem. Det innebär att de exempelvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet samt byter bredband via telejacket (ADSL) mot fiber eller mobilt bredband.

I vissa områden kan du behöva vända dig till en annan operatör än Telia för att få bredband eller telefoni. Telias förändringar påverkar även operatörer som hyr in sig i deras nät.

Om du är berörd kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen. Mer information om förändringarna finns på hos Telia.

Framtidens nät - kopparnätet avvecklas (Telia)

De operatörer som äger nät får göra förändringar i dem så länge de följer avtalsvillkoren för abonnemanget.

Om du påverkas av att kopparnätet försvinner

Om ingen leverantör kan erbjuda dig telefoni eller bredband kan du ansöka om att vi upphandlar en lösning åt dig. Kom ihåg att dokumentera dina kontakter med leverantörerna eftersom vi behöver det som underlag till din ansökan. 

PTS ansvar

Vi följer operatörernas arbete med att uppgradera kommunikationsnäten. Operatörerna får göra denna typ av förändringar så länge som de följer tillståndsvillkoren.

Vi genomför informationsinsatser för att olika aktörer ska få uppdaterad information om hur operatörernas arbete går. Men det är operatörerna som ansvarar för att ge information till sina kunder.

Informationsmöte om 2G/3G-avvecklingen

Den 25 april 2024 genomförde PTS ett informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät.

Sidan uppdaterades: