Bredband inkluderar uppkoppling via fiber, kabel-tv, mobilt bredband, satellit och ADSL (telefonnätet). Vilken teknik som passar dig bäst beror på olika faktorer.

Bredband – fasta och mobila lösningar som ger hög hastighet

Det finns inga regler för hur hög överföringshastigheten minst måste vara för att få kallas bredband. Fiber och kabel-tv är fasta lösningar som oftast ger högre överföringshastighet än mobilt bredband.

Tekniker för att få bredband

 • Fiber ger hög överföringskapacitet men kräver ny infrastruktur (fiberkablar dras).
 • Om du har ett kabel-TV-uttag kan detta i vissa fall användas för att få tillgång till snabbt bredband. Kabel-TV-nät finns ofta i exempelvis flerfamiljshus och radhusområden  
 • ADSL använder det gamla, fasta telefonnätet. I många områden ersätts nu det gamla telenätet med fiber eller mobil teknik.
 • Mobilt bredband kan användas för att koppla upp en dator genom ett modem eller en router. Anslutningen till internet sker via en mobiloperatörs 4G eller 5G-nät.  

Om du vill ha fast bredband

Beroende på om du bor i ett fristående hus eller i ett flerfamiljshus finns det olika sätt att få fast bredband på.

Du som bor i hus kan få bredband via fiber eller andra tekniker.

 1. Ta reda på om det finns bredband i ditt område. Det kan du göra med hjälp av Bredbandskartan.
 2. Ta reda på om det går att ansluta din fastighet. Det gör du via Bredbandskartan: kontakta nätägaren eller tjänsteleverantören.  
 3. Om du inte hittar någon som erbjuder bredband till din fastighet kontaktar du din kommun.
 4. Det finns möjlighet att bygga ett lokalt bredbandsnät ihop med dina grannar, även kallat byanät.

De tre vanligaste teknikerna för fast bredband är:

 • via telefonnätet (ADSL)
 • via fiber
 • via din kabel-tv-nätet.

Fråga din hyresvärd eller bostadsrättsförening vilka möjligheter som finns i ditt hus. En annan möjlighet är mobilt bredband.

Telekområdgivarna ger råd om mobilt bredband

Du som representerar en bostadsrättsförening eller är hyresvärd, gör så här:

 1. Sök på Bredbandskartan för att se vilka som levererar bredband till ditt område.
 2. Kontakta en eller flera av de leverantörer som redan finns i området. I glesbygden kan utbudet vara begränsat. 
 3. Du kan också kontakta en branschorganisation, till exempel Fastighetsägarna om du som fastighetsägare är medlem i en sådan. Du kan även höra med din tekniska förvaltare för att få råd om att dra in bredband i fastigheten.

PTS tilldelar bredbandsstöd. Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka.

Information om bredbandsstöd

Mobilt bredband – bra alternativ till fast bredband

Har du inte möjlighet till bredband via fiber, kabel-tv-nät eller det fasta telenätet? Då kan du använda mobilt bredband eller satellit.

Mobilt bredband och satellit får du via din operatör

Tänk på hur mycket datamängd du behöver när du väljer operatör och abonnemang. 

Om du bor långt från närmaste mobilmast eller har dålig mottagning inomhus kan du behöva montera en extern antenn på exempelvis husfasaden. 

Du har rätt till bredband

Alla ska ha möjlighet att använda internet – men är inte garanterade att få uppkoppling genom någon särskild teknik. Anslutningen, det vill säga nedladdningshastigheten, ska vara på minst 10 Mbit/s.

Kolla din surfhastighet med hjälp av Bredbandskollen

Är du missnöjd med din uppkoppling? Kontakta din operatör

Kontakta din operatör om du är missnöjd. Om ni inte kan komma överens kan du vända dig till Telekområdgivarna eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Faktaruta

Om ingen leverantör på marknaden kan erbjuda dig bredband kan du kontakta oss på PTS.

Vi kan i vissa situationer ge dig stöd i att få uppkoppling.

Grundläggande telefoni och internet 

Sidan uppdaterades: