Nyheten publicerades 2024-05-13 Internet och telefoni

PTS underrättar om misstänkta felaktigheter i avtalsinformation

Post- och telestyrelsen (PTS) misstänker att operatörerna Telia och Tele2 inte lever upp till kraven på den information som kunder som ska få i samband med avtal om bredband. PTS underrättar därför operatörerna och begär in yttranden.

Innan ett avtal ingås ska operatörer avgiftsfritt tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet i syfte att underlätta konsumentens val. För avtalssammanfattningens utformning finns en mall som operatörerna ska använda.

PTS har granskat hur operatörerna Telia, Tele2 och Telenor lever upp till dessa krav.

Misstanke om att regler inte efterlevs

PTS misstänker att Telia och Tele2 inte lever upp till vissa av kraven. Det handlar om när konsumenten i vissa situationer får avtalssammanfattningen och hur informationen presenteras. PTS underrättar nu Telia och Tele2 och begär att operatörerna yttrar sig kring myndighetens misstankar.

Senast den 10 juni 2024 ska Telia och Tele2 ha inkommit med sina yttranden.

Kontakta oss

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Faktaruta

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska operatörer på ett klart och begripligt sätt lämna information om avtalet och avgiftsfritt tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet.

Detta ska ske innan avtalet ingås.