Nyheten publicerades 2024-05-16 Internet och telefoni, Pressmeddelanden

Sök bredbandsstöd 2024

Solig landsväg på sommaren.

Nu är det äntligen dags att söka bredbandsstöd för 2024. 813 miljoner kronor finns att söka.

Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stöd för att bygga bredbandsinfrastruktur. Ni kan söka i PTS portal under perioden 16 maj - 28 augusti 2024.

– Det är nu femte året som vi har uppdrag från regeringen att fördela bredbandsstödet. Vi har uppdaterat våra villkor när regelverk har ändrats i Sverige och i EU för stödfinansiering av bredbandsutbyggnad, säger Jenny Wilke-Blanck. 

– Jag vill repetera budskapet jag gav förra året. Utbyggnadsprojekt som är kostsamma att genomföra, exempelvis på grund av att det är långa avstånd till tätort, har för varje år större möjlighet att tilldelas bredbandsstöd jämfört med föregående år. Det finns alltså goda chanser att få bredbandsstöd. Vi ser fram emot era ansökningar, men också att svara på era frågor som ni ställer i PTS portal, avslutar Jenny Wilke-Blanck.

Flera år till med bredbandsstöd

813 miljoner kronor totalt finns att söka i bredbandsstöd år 2024.

Vi utför arbetet på regeringens uppdrag. Som det ser ut just nu kommer vi dela ut bredbandsstöd även år 2025, 2026 och 2027.

Läs underlagen – då får ni till en bra ansökan

Läs underlagen om bredbandsstödet 2024, det så kallade utlysningsunderlaget:
Bredbandsstöd 2024

Överblick över bredbandsstöd 2024

Vi har även i år en samlingssida på pts.se där du får en överblick över det som du ska känna till om bredbandsstödet 2024. Där finns bland annat alla dokument som hör till det så kallade utlysningsunderlaget.
Bredbandsstöd 2024

I PTS portal har vi förberett för er så att ni kan göra er ansökan. Där finns även utlysningsunderlaget.
PTS portal

Fakta - bredbandsstöd

  • PTS bygger inte bredband. PTS delar ut statsstöd på uppdrag av regeringen och följer upp och kontrollerar det regelbundet.
  • Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka PTS bredbandsstöd.
  • De som har tilldelats bredbandsstöd har tre år på sig att bygga ut bredband till de byggnader som de har fått stöd för. Inom 6 månader ska de ha givit de boende i området ett erbjudande.
  • PTS följer upp alla projekt som fått stöd. Vi gör en specifik uppföljningsplan för varje år som bredbandsstödet delas ut.

Bredbandsstöd  

Ni som fick bredbandsstöd 2023 – dags att rapportera  

Nu är det dags för er som tilldelades bredbandsstöd 2023 att rapportera i PTS portal. Det är öppet 15 - 30 maj.
PTS portal

Nyhetsbrev om bredbandsstödet

Du prenumererar väl på nyhetsbrevet om bredbandsstödet. Ungefär 8 gånger per år kommer det ett nyhetsbrev. Scrolla ner till Prenumerera på nyhetsbrev och välj bredbandsstöd. Just nu är den funktionen på gång att lagas men bör snart vara igång igen.
Prenumerera på nyheter

Kontakt

Jenny Wilke-Blanck, chef på enheten för tilldelning på PTS, 08-678 57 89
PTS presstjänst, 08-678 55 55