Nyheten publicerades 2024-05-22 Om PTS

Tillgång till kontanttjänster uppfyller lagens krav

Post och telestyrelsen (PTS) har granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i landet. PTS konstaterar att tillgången till kontanttjänster uppfyller lagens krav och kommer därför inte lämna över något ärende till Finansinspektionen.

Enligt betaltjänstlagen är vissa större kreditinstitut och filialer till kreditinstitut skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet.

Skyldigheten innebär att endast en mindre andel av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 km till närmaste plats för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar.

Tillgången är tillräcklig

PTS har samlat in uppgifter om platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar på den svenska marknaden, som läget var den 1 mars 2024. Myndigheten har sedan gjort beräkningar utifrån dessa.

PTS beräkningar visar att:

  • 0,24 procent av Sveriges befolkning har längre än 25 km till närmaste plats för kontantuttag. Denna andel får enligt regelverket vara högst 0,3 procent.
  • 0,92 procent av befolkningen har längre än 25 km till närmaste plats för dagskasseinsättning. I detta fall är kravet högst 1,22 procent.

Beräkningarna visar att det finns tillgång till kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet sett till de gränser som anges i betaltjänstförordningen.

Så har PTS räknat

I beräkningarna har PTS inte tagit med platser som har ett inrapporterat tillträdeshinder, platser som endast är säsongsöppna och platser där man som kund måste boka tid för att ta ut kontanter eller sätta in dagskassor.

PTS har också gjort en granskning av om det finns platser för kontanttjänster som inte har rimliga öppettider. Resultatet av granskningen är att ingen plats tas bort från beräkningarna på grund av begränsade öppettider.

Kontakta oss

PTS presstjänst, 08-678 55 55