Lösningar för personer med dövblindhet

Tävlingen avslutades 2012-04-24.

Under 2012 genomförde PTS innovationstävlingen "Underlätta vardagen för personer med dövblindhet". På den här sidan finns information om temat och länkar till de it-lösningar som har skapats via tävlingen.

Läs nyheten 2012-04-24: Sju vinnare i PTS innovationstävling "Underlätta vardagen för personer med dövblindhet

Läs mer om tävlingen och temat.

Sju vinnare

Dolphin Computer Access
Projektet ska vidareutveckla den existerande produkten Dolphin Guide (Guide) i syfte att möjliggöra användning för personer med dövblindhet. Guide är ett PC-baserat hjälpmedel för datorovana användare samt för användare som av olika anledningar har svårigheter att använda Windows operativsystem och Windowsprogram. Med Guide ska användarna bland annat kunna hantera e-post, surfa, skriva, läsa texter samt lyssna på webbradio. 

Kontaktperson: Anders Frankenberg, 0515-77 78 32
anders.frankenberg@dolphinse.com


Raftech 
Raftech har utvecklat ett system för skrivtolkning på plats men även på distans. Brukaren kan ta emot skrivtolkningar, göra bokningar och se aktuella bokningar via en webbplats.

Läs slutrapporten.

Kontaktperson: Fredrik Forsberg, 031-519295
ff@raftech.se


Polar Print
Projektet ska anpassa och vidareutveckla en mobil texttelefoniklient så att den kan användas av personer med dövblindhet vid distanstolkning eller kommunikation med anhöriga. Projektet kommer också att genomföra ett fälttest.

Kontaktperson: Patrik Johansson, 090-139572
patrik.johansson@polarprint.se


Santa Anna
Projektet ska utforska och ta fram verktyg för utveckling och design av haptiska gränssnitt för it- och kommunikationslösningar. Haptisk information innebär att mottagaren kan använda sin känsel och är därför viktig för personer med dövblindhet.

Kontaktperson: Mattias Arvola, 013 - 28 56 26
mattias.arvola@liu.se 

DSV Stockholms universitet 
Projektet ska ta fram ett webbgränssnitt med inbäddad teknik för uppläsning av webbsidors navigering och innehåll tillsammans med stöd för vibrationer för att återge webbsidans olika element. Stödet ska ersätta och/eller komplettera de skärmläsare som används idag för blinda/dövblinda.

Kontaktperson: Lena Norberg, 08-161664
lenan@dsv.su.se


Örebro universitet
Projektet ska utveckla det befintliga ridhjälpmedlet Ready Ride för personer med gravt nedsatt syn- och hörselfunktion. Funktionen är att med vibrationer hjälpa ryttaren att navigera men även kommunicera med ridinstruktör eller assistent. Det här projektet ska göra en vidareutveckling av systemet för att kunna signalera till ryttaren med smarta telefoner samt förbättra vibratorerna.

Kontaktperson: Dag Stranneby, 019-30 35 77
dag.stranneby@oru.se

Örebro läns landsting 
Projektet ska utveckla hjälpmedlet Distime, som anger tidsavstånd till en viss tid eller planerad händelse. Genom ett nytt program som kan implementeras i mobiltelefon ska användaren få informationen auditivt/visuellt/taktilt beroende på om de har hörsel-/synrest eller ingendera.

Kontaktperson: Parivash Ranjbar, 070-2213650
parivash.ranjbar@orebroll.se

 

 

Mer information

För ytterligare information skicka e-post till: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55