Pågående arbete

Information om arbete med anledning av lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.


Seminarie bredbandsutbyggnad den 25 november
2016-10-20

Välkommen till en förmiddag där Lantmäteriet och Post- och telestyrelsen informerar om regler gällande bredbandsutbyggnad. Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till bredbandsaktörer, ansvariga för bredbandsutbyggnaden på
kommuner och myndigheter, konsulter som företräder bredbandsaktörer och ansvariga för bredbandsfrågor.

Läs mer om seminariet

Utbyggnadsportalen lanseras
2016-07-01

Idag träder nya lagregler i kraft som har till syfte att främja bredbandsutbyggnad. I samband med det lanserar PTS den nya e-tjänsten Utbyggnadsportalen.

Läs nyheten

PTS nya uppgifter
2016-06-09

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag som har till syfte att främja bredbandsutbyggnad. I samband med det har PTS fått nya uppgifter.

Läs nyheten

Informationsmaterial från informationsmötet den 25 maj
2016-06-09

PTS höll den 25 maj 2016 ett informationsmöte om den nya lagen.
Ta del av presentation från mötet
Ta del av presentation från mötet med inlästa kommentarer till bilderna