Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut om tillstånd för Telenor att använda GSM 1800 på flygplan - dnr 06-2551 - 12 juni 2006

2006-06-12

Underrättelse till Tele2 om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10586 - 10 juli 2006

2006-06-10

Föreläggande till Telia Sonera om avtalvillkor för Telia Refill - 7 juni 2006 - dnr 05-11843

2006-06-07

Beslut i tvistlösningsärende mellan Teracom och Telia Sonera angående Telia Soneras tjänst Telefonnummersök Express - dnr 06-1953 - 31 maj 2006

2006-05-31

Beslut i tvistlösningsärende mellan B2 Bredband och Telia Sonera angående prissättning av LLUB och samlokalisering - dnr 06-829 - 31 maj 2006

2006-05-31

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående LLUB - 03-17388 - 31 maj 2006

2006-05-31

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera i fråga om villkor för LLUB och samlokalisering - 06-325 - 31 maj 2006

2006-05-31

Föreläggande - Telia Sonera ang. samtrafikavgifter i det fasta telenätet - dnr 06-2341 - 24 maj 2006

2006-05-24

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående prissättning av TeliaSoneras informationstjänst Telefonnummersök Express - dnr 06-5090 - 24 maj 2006

2006-05-24

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera om villkor för samtrafik - dnr 06-324 - 10 maj 2006

2006-05-10