Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

KR. B2 Bredband ./. TeliaSonera Networks Sales. Tillhandahållande av tjänster på LLUB-marknaden. Mål nr 5041-07.

2007-12-13

KR. Telenor ./. PTS. Ang ersättning för terminering i Telenors mobila nät. Mål nr 3019-07.

2007-12-12

KR.Tele2 ./. PTS. Fastställande av Tele2:s priser för mobil terminering samt fråga om PTS avvisning av Tele2:s yrkande. Mål nr 5382-07.

2007-12-12

KR. Telenor ./. PTS. Avslaget överklagande av PTS beslut angående ersättning för terminering i Telenors mobila nät. Mål nr 3022-07.

2007-12-12

KR. Tele2 ./. PTS. Ersättning för terminering och originering i Tele2:s mobila nät. Mål nr 5190-07.

2007-12-12

KR. Tele2 ./. PTS. Tvistlösningsärende avseende ersättning för terminering och originering i Tele2:s mobila nät. Mål nr 5146-07.

2007-12-12

KR. Tele2 ./. PTS. Fastställande av Tele2:s priser för mobil terminering. Mål nr 5383-07.

2007-12-12

KR. Tele2 ./. TeliaSonera Networks Sales och TeliaSonera Mobile Netwoeks. Tele2:s och Telia Soneras överklagande angående ersättning för terminering och originering i Tele2:s mobila nät avslaget. Mål nr 5190-07.

2007-12-12

KR. Telenor ./. TeliaSonera Networks Sales och TeliaSonera Mobile Networks. Fastställande av Telenors priser för mobil terminering. Mål nr 3026-07.

2007-12-12

KR. Telenor ./. TeliaSonera Networks Sales och TeliaSonera Mobile Networks. Ersättning för terminering i Telenors mobila nät. Mål nr 3019-07

2007-12-12

sida 24 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »