2012

Faktablad - Projekt i PTS tävling Innovation för alla-PTS-F-2012:18

2012-12-18

Faktablad - El- och teleseminarier 2013 - för förbättrad samverkan vid störningar och avbrott - PTS-F-2012:15

2012-11-30

Faktablad - Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation - PTS-F-2012:17

2012-11-30

Faktablad-projekt i PTS tävling Innovation för alla-PTS-F-2012:16

2012-11-22

Faktablad - Avslutade projekt i PTS innovationstävling-PTS-F-2012:14

2012-10-19

Faktablad - Projekt i PTS innovationstävling-PTS-F-2012:13

2012-06-13

Faktablad - Projekt i PTS innovationstävling - PTS - F - 2012:12

2012-06-11 InClouding - Multifunktionell lär- och kommunikationsplattform. Vinnare i PTS innovationstävling – Arbete och utbildning.

Faktablad - Projekt i PTS innovationstävling - PTS - F-2012:11

2012-06-08 Vinnare i PTS innovationstävling – Kultur och fritid. Tävlingen avslutades maj 2011.

Faktablad - Projekt i PTS innovationstävling - PTS-F-2012:10

2012-06-01 Vinnarna i PTS innovationstävling – Arbete och utbildning. Tävlingen avslutades maj 2010.

Faktablad - Projekt i PTS innovationstävling - PTS-F-2012:9

2012-05-29 Vinnarna i PTS innovationstävling – Kultur och fritid. Tävlingen avslutades maj 2011.

sida 1 av 2
1 2 »