Rapporter

Här publicerar vi löpande alla rapporter som PTS producerar.

Du kan välja att se rapporter för respektive område i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på rapporter från PTS.

Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2010 - PTS-ER-2010:6

2010-04-09

Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2009

2010-03-30

Budgetunderlag 2011-2013 - PTS-ER-2010-4

2010-03-24

PTS årsredovisning för 2009 - PTS-ER-2010-03

2010-03-24

Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon - PTS-ER-2010-8

2010-03-23 Beskrivning av marknaden och råd till konsumenter.

Redovisning av PTS åtgärder under 2010 för att säkerställa tillgång till telefoni för de abonnenter som förlorat sin anslutning till det fasta telefoninätet (N2010/1286/ITP)

2010-03-23

Fem år med spektrumauktioner - PTS-ER-2010:9

2010-03-10

PTS åtgärder under 2009 för att säkerställa tillgång till samhällsomfattande tjänster för alla - dnr 10-658

2010-02-24 I denna promemoria redovisas regeringsuppdraget som omfattar myndighetens arbete med samhällsomfattande tjänster, även kallat USO (Universal Service Obligations).

Bredbandskartläggning 2009 - PTS-ER-2010:5

2010-02-11

God funktion och teknisk säkerhet i stadsnät - PTS-ER-2010:2

2010-01-20