2009

Samråd av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet

2009-03-19 Synpunkter på förslaget publicerade 28 april 2009.

Samråd om målbild samtrafik 09-1938/23

2009-03-09 Samråd med operatörer pågår till den 4 maj 2009.

Samråd om förslag till beslut rörande tillstånd i GSM 900-bandet - 08-12019

2009-02-04 Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till PTS senast 4 mars 2009.

sida 3 av 3
« 1 2 3