EU-samråd av förslag till beslut Tv-utsändning i marknätet

2009-09-17

Beslutsförslagen innehåller skyldigheter för den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för tv i marknätet.

EG-kommissionen och de europeiska regleringsmyndigheterna har till den 19 oktober 2009 på sig att inkomma med synpunkter. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Ta del av det första samrådet med operatörer (mars-april 2009).
Ta del av det andra samrådet med operatörer (juni-augusti 2009).
Läs mer om PTS arbete med konkurrensreglering.