Hur snabbt kan mobilt internet bli?

Mobilt internet har blivit en allt mer populär tjänst, men det kan finnas skillnader mellan den hastighet som operatörerna marknadsför och den verkliga hastigheten som man kan få som kund.

Jan Boström på PTS enhet för spektrumtillstånd berättar om vad man kan göra innan man köper ett abonnemang för mobilt internet för att ta reda på vilken kapacitet man kan räkna med.

- Att operatörerna marknadsför maximalt möjliga hastigheter gör att många kunder drar slutsatsen att ”upp till 7,2 Mbit/s” motsvarar till exempel 8 Mbit/s med ADSL (fast internet) men att man dessutom kan surfa var som helst i och med att tjänsten är mobil. Men den faktiska hastigheten som man får med mobilt Internet varierar oftast mycket mer än med fast internet. Hastigheten för mobilt Internet påverkas av var du för tillfället befinner dig och hur många andra användare som är uppkopplade mot samma basstation.

Olika tekniker ger olika möjligheter

De tekniker som används för mobilt internet är GSM, EDGE, 3G, turbo-3G och LTE (4G).

- Operatörenas egna täckningskartor ger en uppfattning om vilken typ av tjänst operatören kan erbjuda i olika områden, men tyvärr ger de endast information om den maximala hastighet som kan erbjudas i gynnsamma fall. Vad din faktiska hastighet blir på en specifik plats går oftast inte att förutsäga, säger Jan och fortsätter: 

- Det bästa sättet att få reda på den faktiska hastigheten på den plats där du tänkt använda tjänsten mest är att pröva praktiskt. Känner du någon som har abonnemang hos den operatör du har tänkt dig, så låt honom eller henne komma förbi och testa. På Bredbandskollen finns program för att testa bredbandsanslutningens kapacitet.

Kan man nå maxhastigheten?

Den hastighet som marknadsförs är ofta den teoretiska maxhastigheten. Är det möjligt att nå upp till teoretisk maxhastighet?

- Det kan vara möjligt att uppnå teoretisk maxhastighet, men endast i gynnsamma fall. Om du har otur och befinner dig långt från basstationen eller har mycket hinder i vägen, såsom hus, berg, eller skog kan maxhastigheten på uppkopplingen falla till någon eller ett par hundra kilobit per sekund trots att du har köpt en tjänst som har marknadsförts som ”upp till 7,2 Mbit/s”.

Antal användare påverkar

En annan faktor som kan påverka den upplevda tjänstekvaliteten är hur många användare som delar på kapaciteten samtidigt. Jan förklarar:
 
- Om fyra användare befinner sig i närheten av varandra och ägnar sig åt att surfa på webben laddar dessa normalt ner en hemsida, tittar på den en stund och läser lite, och laddar sedan ner en ny sida. Troligtvis kommer inte alla att ladda ner en ny sida samtidigt, vilket gör att medan jag laddar ner min sida kan jag ha tillgång till hela den maximalt tillgängliga bredbandshastigheten. I det här fallet kan alla fyra användarna uppleva det som om de har maximal bredbandshastighet.

- Om dessa fyra användare samtidigt laddar ner stora filer så innebär det en kontinuerlig användning av bredbandets kapacitet. Då måste de fyra användarna dela på den befintliga kapaciteten varför varje användare kommer att uppleva att de endast har tillgång till en fjärdedel av den totala befintliga kapaciteten.
 
Vissa operatörer har i sina abonnemangsvillkor infört ett tak för hur mycket data man får ladda ner under en månad.

- Om en tjänst skulle ha ett tak på 5 Gbyte per månad och en användare kan komma upp i 7,2 Mbit så skulle denne kunna använda uppkopplingen med maximal hastighet i cirka en och en halv timme per månad. Man kan alltså säga att ett mobilt internet i dagsläget inte är dimensionerat för kontinuerliga nedladdningstjänster som kräver mycket kapacitet.

Fundera på användartyp

- Innan man bestämmer sig för vilken variant av bredbandsabonnemang man ska köpa bör man alltså fundera på vilken typ av användare man är och om den bredbandsform man tittar på uppfyller de förväntningar man har på tjänsten, avslutar Jan Boström.