Hörselhjälpmedel

Hörseltekniska hjälpmedel med radiosändare använder olika frekvensområden. Vissa frekvensområden kräver tillstånd medan andra inte gör det. När du köper hörseltekniska hjälpmedel är det därför viktigt att du frågar återförsäljaren eller audionomen vad som gäller för det frekvensområde som ditt hjälpmedel använder.

Viktig information för dig som använder hörseltekniska hjälpmedel.

Regeringen beslutade i början av 2014 att frekvensområdet 694–790 MHz ska användas för andra tjänster än marksänd digital-tv från den 1 april 2017.

I och med regeringsbeslutet har PTS möjlighet att tillåta användning av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel i frekvensbandet 694–790 MHz under ytterligare ett år, alltså till den 31 december 2017.

Du som använder hörseltekniska hjälpmedel kan vända dig till din audionom eller återförsäljare för att reda på om beslutet gäller ditt hörselhjälpmedel. De kan informera dig om vilken frekvens ditt hörselhjälpmedel använder och vilka alternativ som kan användas.

Observera att du vid nytt inköp av hörselhjälpmedel ska undvika utrustning som använder 694–790 MHz, eftersom användning från den 1 januari 2018 är olaglig i detta frekvensband.

PTS har beslutat om flera frekvensområden där det går att använda trådlösa mikrofoner och hörselhjälpmedel utan tillstånd. Det finns också andra frekvensområden än området 694–790 MHz där PTS kan bevilja tillstånd för sådan användning.

Läs mer om tillstånd för trådlös ljudöverföring i olika frekvensområden.

Du kan få bidrag från Försäkringskassan för att byta ut ditt hjälpmedel.
Läs mer om Försäkringskassans information om hörseltekniska hjälpmedel.