PTS-bloggen


Vilka trender ser PTS på postområdet?

30 september 2020

När PTS sammanfattar de undersökningar som gjorts kring behov och förväntningar på posttjänster, framträder ett antal trender tydligt. Det handlar till stora delar om att leveranssäkerhet och förutsägbarhet värderas högre än snabbhet.Kommentarer [1]Dan Sjöblom är ordförande för GSR under 2020

22 september 2020

Den 1-3 september var Dan Sjöblom ordförande för seminariet ”Global Symposium for Regulators” (GSR) 2020.Kommentarer [0]Träffsäkert bredbandsstöd nästa år hänger på bra rapportering nu

23 september 2020

Att identifiera byggnader som är möjliga att söka stöd för är inte det lättaste. Men ett viktigt medskick till alla operatörer är att arbetet mot ett träffsäkert bredbandsstöd 2021 börjar redan nu, och er organisation bidrar genom att rapportera i PTS mobiltäckning- och bredbandskartläggning efter allra bästa förmåga.Kommentarer [1]