Rapportera i MTBBK nu – så att bredbandsstödet hamnar rätt

2023-10-06

Nu i oktober 2023 börjar arbetet mot ett träffsäkert bredbandsstöd 2024. Ni aktörer ansvarar för att rapportera in korrekt data i PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning (MTBBK). Era insatser är avgörande för en bra byggnadsförteckning.

Ni aktörer är oerhört viktiga för att bredbandsstödet ska hamna rätt och att korrekt data rapporteras in. PTS förbättrar ständigt själva metoden för kartläggningen så att den är så enkel som det bara går.

Vikten av korrekt rapportering

 • Korrekt rapportering i MTBBK nu i oktober 2023 bidrar till en korrekt och heltäckande byggnadsförteckning i bredbandsstödet våren 2024. Det är avgörande dataunderlag för en effektiv utbyggnad i områden som idag saknar snabbt bredband.
 • Bristfällig rapportering leder till att för få eller fel byggnader får stöd. Det tar längre tid innan kunderna får bredband och till att bredbandsmålen om ett uppkopplat Sverige nås.
 • MTBBK ger en översikt av tillgången till bredband. Underlaget är viktigt för att bedöma möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål. Uppgifterna ni rapporterar in till PTS under MTBBK är inte enbart underlag för att få ett träffsäkert bredbandsstöd.

Vad händer efter MTBBK?

Inför utlysningen av bredbandsstöd våren 2024 tar PTS fram en byggnadsförteckning över de byggnader som kan komma att ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt.

Den data som utgör grunden för byggnadsförteckningen kommer direkt från arbetet med MTBBK som sker hösten 2023. Kvaliteten på det som rapporteras i kartläggningen påverkar alltså kvaliteten på den slutliga byggnadsförteckningen och därmed vilka byggnader som är möjliga att söka stöd för.

Bristande rapportering ger en sämre byggnadsförteckning

PTS kan bevilja bredbandsstöd när utbyggnaden sker till ett område som idag saknar tillgång till bredband som medger nedladdningshastigheter om minst 100 Mbit/s i bråd timme och där det inte finns planer på utbyggnad inom de kommande tre åren.

Tyvärr har utvärderingar av föregående års insamling visat att byggnadsförteckningen i vissa fall innehåller felaktiga uppgifter. Det rör sig om projekt som innehåller byggnader som redan är anslutna till fibernät eller som är planerade att byggas med eller utan stöd från andra stödprogram.

Bristande rapportering kan därmed leda till att för få, eller fel, byggnader tilldelas bredbandsstöd. PTS vill därför understryka vikten av att svara på vår begäran efter bästa förmåga. Uteblivna eller ofullständiga svar gör att vi kan få sämre utväxling av bredbandsstödet. Har ni frågor om hur ni ska besvara formuläret är ni välkomna att ta kontakt med PTS.

Digitala informations- och frågetillfällen

PTS erbjuder fyra digitala informations- och frågetillfällen där ni aktörer kan ställa frågor om MTBBK.

Ni får även information om kopplingen till PTS bredbandsstöd och varför det är så viktigt att svara korrekt.

Välj det datum som passar dig bäst eller kontakta oss för att få hjälp med hur ni besvarar MTBBK.

Zoom-möten och länkar

Måndag 9:e oktober kl 9.30-10.30.  
Zoom-länk till mötet 9 oktober        

Onsdag 18:e oktober kl 9.30-10.30.
Zoom-länk till mötet 18 oktober 

Torsdag 19:e oktober kl 9.30-10.30.   
Zoom-länk till mötet 19 oktober 

Det sista mötet riktar sig till ekonomiska föreningar (byanät)
Onsdagen 25:e oktober kl 16.00-17.00.
Zoom-länk till mötet 25 oktober 

Bredbandskoordinatorerna deltar

För att få regional förankring har vi bjudit in bredbandskoordinatorerna till följande möten:

 • 9:e oktober
  Stockholm, Uppsala , Södermanland, Västmanland, Örebro, Värmland, Västra Götaland
 • 18:e oktober
  Blekinge , Kronoberg, Skåne, Dalarna, Östergötland, Norrbotten, Västerbotten
 • 19:e oktober
  Jönköping, Halland, Kalmar, Västernorrland, Gävleborg, Jämtland, Gotland

Om MTBBK

I oktober skickas begäran om MTBBK ut till alla som är svarspliktiga.

Kontakt

Frågor om MTBBK, mejla ptsbredband@pts.se

Frågor om PTS bredbandsstöd, mejla bredbandsstod@pts.se

Elisabeth Häggquist, projektledare för MTBBK

Katarina Stjepanovic, handläggare PTS bredbandsstödKommentarer [0]