Finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens

Inom PTS särskilda uppdrag att verka för digital delaktighet har myndigheten möjlighet att dela ut upp till 10 miljoner kronor per år till utbildningsprojekt för särskilt utsatta grupper som har mindre, eller inga, möjligheter till ökad kunskap om it och digital tjänster. Exempel på utsatta grupper kan vara äldre eller nyanlända med låg utbildning.

Följande sju projekt har fått finansiering på totalt 13,7 miljoner kronor. Projekten har olika tidsperioder, från sex månader upp till två år. På grund av coronapandemin fick vissa projekt förlängd tidsplan för att kunna genomföra sina projekt.

AcadeMedia Eductus AB
Digital kompetens för alla. 

Länsstyrelsen i Stockholm
Mer digital i Stockholms skärgård. Projektet beräknas avslutas i oktober 2022.

Medborgarskolan Stockholmsregionen /Sensus Studieförbund Stockholm
Från utsatt till insatt Ökad digital kompetens för äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättningar. Projektet gick över till Sensus Studieförbund i Stockholm som har genomfört och avslutat projektet.

Projektet avslutades i april 2022. Om du vill ta del av projektets slutrapport, kontakta PTS via e-post pts@pts.se

Omsorgsförvaltningen, Uppsala Kommun
Funk-IT Lyftet – Att öka delaktighet i samhället för funktionsnedsatta i Uppsala kommun genom kurser som ökar personernas digitala kompetens. Projektet avslutades i mars 2021.

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
Diplomerat Digital - från it-osäker till säker på it. Projektet avslutades i maj 2021.

SeniorNet Sweden
IT-handledarutbildning för seniorer. Projektet avslutades i juni 2020.

Socialförvaltningen, Falkenbergs kommun
Digital vardag. Projektet avslutades i februari 2020.

Ingen ny finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens planerad i nuläget

Coronapandemin har fått följdverkningar på PTS uppdrag vilket lett till nödvändiga omprioriteringar. PTS har därför inte möjlighet att genomföra någon ny utlysning i nuläget. 

 

Symbol för satsningen Finansiering av utbildningsprojet för ökad kompetens