PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många.

Sex vinnare i innovationstävlingen "Kommunikation för alla"

Sex vinnare får dela på drygt 13 miljoner kronor i PTS innovationstävling "Kommunikation för alla". Vinnarna får finansiering under 1,5 år för att utveckla sina idéer som ska underlätta digital kommunikation mellan människor.

Vinnare i PTS innovationstävling 2023

Expertråd för PTS innovationstävling 2023

PTS innovationstävling 2023

Lyssna på podden Innovationslandet

Freja eID och Transistor, tidigare vinnare i innovationstävlingen, samtalar med Sverker Brundin på PTS och programledare Emma Frans om innovationer som motverkar digital utanförskap och vad tävlingen möjliggör för vinnarna.

Här är en länk till poddavsnittet hos Spotify, men du hittar podden även i andra poddtjänster. 

Avsnitt 31: Post- och telestyrelsen – Anordnar innovationstävling mot digitalt utanförskap

PTS innovationstävling ger positiva samhällseffekter

På regeringens uppdrag genomfördes under hösten 2021 en effektutvärdering av samhällseffekterna för PTS innovationstävling under perioden 2010–2020.

Några slutsatser i effektutvärderingen är följande:

  • Tävlingen har finansierat projekt som tillsammans nått 1,1–1,3 miljoner personer.
  • PTS innovationstävling har bidragit till nya investeringar och etableringar på marknaden med fokus på ökad tillgänglighet.
  • Tävlingen har ur en kvalitativ synvinkel bidragit till påtagliga effekter både socialt och ekonomiskt.

Effektutvärdering av PTS innovationstävlingar 2010–2020

Flicka som håller i en läsplatta

Prenumerera på nyheter om innovationstävlingen

Prenumerera på nyheter om PTS innovationstävling

Håll dig uppdaterad och prenumerera på nyheter om innovationstävlingen.

180 projekt har delat på 261 miljoner kronor

Genom PTS innovationstävling kan företag och organisationer få finansiering av tjänste- och produktutveckling på upp till tre miljoner kronor för projekt som ska pågå i maximalt 18 månader. I den kommande innovationstävlingen ”Kommunikation för alla” är även utbildningsinsatser aktuella.

Hittills har PTS stöttat 180 projekt med sammantaget 261 miljoner kronor. I snitt per tävling har 11 vinnare tilldelats 1,5 miljoner kronor var i finansiering. Det har varit alltifrån breda digitala lösningar för många, till smala lösningar som möter specifika behov och erbjuder nya möjligheter och ökad livskvalitet för personer som riskerar att hamna utanför det digitala samhället.

Innovationer för den här tävlingen behöver inte handla om att göra något nytt helt från början. Det kan även handla om att anpassa eller vidareutveckla befintliga lösningar. Eller att hitta sätt att öka kunskapen om vilka behov som finns genom studier och undersökningar.

Vi har fått finansiering via PTS innovationstävling

Några exempel på tidigare vinnare är Freja eID (2020), Lingsoft (2018) och Transistor (2018). Längre tillbaka återfinns alltifrån Storytel till Doro och Firstvet bland vinnarna. Mer information om tidigare tävlingar hittar du i vänsterspalten.

Så här går PTS innovationstävling till

Varje innovationstävling har ett särskilt tema. Ett par veckor innan tävlingen startar kommunicerar PTS tävlingstemat på webbplatsen pts.se/innovation. Tävlingen har en noggrann urvalsprocess med stöd från ett internt och externt expertråd. Det senare består av utomstående experter från olika discipliner.

I korthet innehåller tävlingen följande steg:

  1. PTS utlyser tävlingen.
  2. Ansökningsperioden är cirka tio veckor.
  3. PTS gör ett urval utifrån ett antal kriterier (läs mer under rubriken ”Urvalskriterier i PTS innovationstävling”)
  4. PTS genomför gallringar och betygsättning i olika steg.
  5. De tävlingsbidrag som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och PTS externa expertråd.
  6. PTS beslutar vilka projekt som får finansiering.
  7. Vinnarna informeras och annonseras på PTS webbplats.

Urvalskriterier i PTS innovationstävling 

Vi vill se produkter som är universellt utformade och som beaktar kraven på digital kommunikation enligt Tillgänglighetsdirektivet. Det är också viktigt att flera olika perspektiv korsbefruktar varandra i projektet, så att det ena inte försämrar det andra. Särskilt vad gäller tillgänglighet, användbarhet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.

Ett viktigt krav är att berörda målgrupper involveras under projektets gång genom exempelvis användartester. Ett annat att lösningarna är anpassade för att passa personer med olika förutsättningar och förmågor, inklusive personer med funktionsnedsättning och personer som inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar.

PTS vill också att tjänsterna ska kunna användas på flera sätt (multimodalitet). Det kan exempelvis röra sig om tjänster som möjliggör gester, ljud och bilder som in- och utmatningssätt.
Vidare kommer ansökan att bedömas utifrån kriterierna potential, aktörer och genomförbarhet. Detaljerad information finns i aktuell tävlingsinformation.

PTS stöd till de vinnande bidragen

De företag och organisationer som vinner innovationstävlingen kan få finansiellt stöd på max tre miljoner kronor. Stödet betalas inte ut vid ett tillfälle, utan löpande under projektets gång (max 18 månader). De vinnande projekten får dessutom möjlighet att gå kurser inom områden som affärsmodellering och marknadsföring, allt för att resultatet ska ha förutsättningar att nå ut på marknaden.

Har du frågor?

Kontakta oss på innovation@pts.se om du har allmänna frågor om PTS innovationstävling eller om tävlingsprocessen.

Om PTS uppdrag inom digital delaktighet

PTS verkar för att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre. PTS innovationstävling ingår i vårt främjandeuppdrag för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster. Det sker inom de områden där PTS ser ett särskilt stort behov. Här kan du läsa mer om vårt arbete inom digital delaktighet.