Telefonnummer utanför Sverige

Landskoder till andra länder

Den internationella teleunionen (ITU) ansvarar för tilldelning av landskoder till länder. På ITU:s webbsida finns information om världens alla landskoder.

Andra länders nummerplaner

För att ta del av andra länders nummerplaner hänvisar vi till Internationella Teleunionens (ITU:s) webbplats för National Numbering Plans.

Globala nummer

Den internationella teleunionen (ITU) i Geneve tilldelar nummer tillhörande olika speciella landskoder, till exempel för internationella frisamtalstjänster under landskod 800. Ett exempel är numret till Europeiska Unionen som har det internationella frisamtalsnumret 00 800 6789 10 11.

För att ansöka om sådana nummer kontaktas ITU direkt. Vilka nummer som finns och hur detta går till framgår av ITU:s webbplats.

Operational Bulletin

I ITU:s Operational Bulletin publiceras information gällande förändringar i länders kommunikationsnät, tjänster, telefonnummer och koder etc. Här finns möjlighet för berörda att publicera förändringar som kan vara av intresse för andra länder för att kommunikationen ska fungera korrekt mellan länderna. För mer information besök ITU:s webbplats för Operational Bulletin.