Robust kommunikation

PTS arbetar för att stärka skyddet av elektroniska kommunikationer.

De flesta som bor och arbetar i Sverige är beroende av att telefoni, Internet och andra elektroniska kommunikationer fungerar. PTS har till uppgift att arbeta för säkrare elektroniska kommunikationer i fred, kris och beredskapstider.

Operatörer och andra företag bygger in säkerhet i sina system utifrån kommersiella grunder. I de fall där det inte finns ekonomiska incitament för operatörerna att erbjuda god robusthet kan PTS bidra med medel.

De ekonomiska satsningarna görs för att stärka infrastrukturen, så att konsekvenser av allvarliga händelser ska kunna minimeras. Om det är möjligt strävar man även efter att genomföra åtgärder som samhället har nytta av redan i fredstid.

Hotbilden mot Sverige har förändrats. Därför har också statens satsningar ändrat karaktär. PTS har tidigare koncentrerat sina investeringar på att bygga in operatörers centrala driftsledningar och knutpunkter i bergrum. Där anses att PTS har nått sitt mål. Nu har fokus flyttats till att få andra delar i befintliga nät robusta. Det gäller också nät som håller på att byggas upp. De insatser som är aktuella berör kraftförsörjning, reservel, redundans och kvalitet.