Beslut avseende marknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll via marknät till slutanvändare - dnr 18-1759

Bilaga: Uppdaterad kalkulränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio