Avskrivningsbeslut - Årlig tillsyn integritet Tele2 - dnr 16-1402