Avskrivningsbeslut- tillsyn över analyser av risk för integritetsincidenter - Tele2 - 15-10348