PTS-F-1995:1 - PTS föreskrifter om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m.;