PTSFS 2006:3 - PTS föreskrifter om skyldighet att tillhandahålla specificerad telefonräkning