PTSFS 2018:5 - Föreskrifter om ändring i föreskrifter (1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov

Föreskrifterna börjar gälla den 15 januari 2019.