Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan