PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 PTS-ER-2020:15

En årlig geografisk kartläggning av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

PTS har i uppdrag att främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. I enlighet med detta genomför myndigheten en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till it-infrastruktur i Sverige.

PTS har under hösten 2019 samlat in data över tillgången till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt för mobila taltjänster.


Dokument