PTS tillsynsplan 2020-2021 för säkra kommunikationsnät och -tjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet över sektorn elektronisk kommunikation. Myndigheten publicerar här sina planlagda tillsynsinsatser för 2020-2021 inom områdena konfidentiell kommunikation och driftsäkerhet. Utöver planlagd tillsyn inom dessa områden bedriver PTS även löpande händelsestyrd tillsyn.