Förutsättningar för att tillgängliggöra det nationella systemet för spårbar tid och frekvens PTS-ER-202033

PTS föreslår att aktörer som är i behov av tid och frekvens via uppkopplingar som har högre noggrannhet än vad tidshämtning över det öppna internet kan ge, ska ges möjlighet att ansluta sig till det nationella systemet för att distribution av spårbar tid och frekvens.

Denna rapport utgör PTS leverans av regeringens uppdrag (I2020/01811/D) daterat 2020-06-25 ”Uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillgängliggöra det nationella systemet för spårbar tid och frekvens för relevanta aktörer”. 

PTS utredning visar att behovet av den nationella tjänsten för spårbar tid och frekvens är stort och kommer öka över tid i samhället. PTS föreslår att samtliga aktörer som är i behov av tid och frekvens via uppkopplingar som har högre noggrannhet än vad tidshämtning över det öppna internet kan ge, ska ges möjlighet att ansluta sig till det nationella systemet till konkurrensneutrala villkor. 

PTS har samrått rapporten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten i enlighet med regeringens uppdrag. PTS har dessutom samrått med RISE i Borås och Netnod i Solna.

Bilaga 1 Enkätsvar

Bilaga 2 Enkätsvar Energimyndigheten PTS ref 20-10497