Remiss av förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G

PTS efterfrågar nu synpunkter på myndighetens förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G. Rapporten som remissas omfattar frekvensutrymmena 3,4 – 3,8 GHz samt 24,25 – 27,5 GHz.

Synpunkter kan lämnas skriftligen till amela.hatibovic-sehic@pts.se senast den 14 mars 2018. 

PTS inriktning och bemötande av inkomna remissvar finns tillgängligt här.

PTS inriktning efter remissen samt bemötanden.