Eurorate mobil samtalsterminering

Svara senast 11 mars 2019.

Svar skickas till prisreglering[a]pts.se. Ange diarienummer 18-5039.

För frågor med anledning av detta arbete vänligen kontakta PTS enhet för ekonomisk analys, 08-678 55 00.


Dokument