Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på sidan för press hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar.

PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


PTS har granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i landet. Tillgången till kontanttjänster uppfyller lagens krav och ett ärende kommer därför inte lämnas över till Finansinspektionen.

22 november 2023


Nästan 1,22 miljarder i bredbandsstöd år 2023 har vi fördelat till 314 projekt. 16 085 byggnader i Sveriges glesbygd kommer enligt planen inom tre år ha möjlighet att ansluta till snabbt bredband. Det är en mycket viktig pusselbit i vårt nuvarande och kommande digitala samhälle.

17 november 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar i dag en vägledning för att minska problemen med telefonbedrägerier. Myndigheten planerar att ersätta vägledningen med bindande regler under 2024.

16 november 2023


Samtliga granskade webbplatsinnehavare har åtgärdat de identifierade bristerna kring kakor och Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar därför tillsynen.

31 oktober 2023


Från och med januari 2024 kommer Post- och telestyrelsen (PTS) att fortsätta utveckla och driva Digitalidag-konceptet vidare. Det bli en naturlig del i myndighetens ordinarie verksamhet där vi arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga eller förutsättningar.

16 oktober 2023