Regler om kontanttjänster har bromsat avvecklingen

2023-06-21

Regler om att vissa banker är skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och insättning av dagskassor har bromsat avvecklingen av tjänsterna. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport. Antalet platser för både kontantuttag och insättning av dagskassor har dock fortsatt att minska.

Sedan den 1 januari 2021 är vissa större kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. Skyldigheten innebär att endast en mindre andel av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 km till närmaste plats för kontantuttag respektive dagskasseinsättning.

I en ny rapport beskriver och analyserar PTS utvecklingen av tillgången till platser för kontantuttag och insättning av dagskassor.

Antalet minskar – men kraven uppfylls på nationell nivå

PTS kan konstatera att antalet platser för kontantuttag och insättning av dagskassor fortsätter att minska. Platserna har framförallt försvunnit där det funnits andra alternativ i närheten. Minskningen är störst i storstäder.

Vad gäller själva skyldigheten, om att endast en mindre andel av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 km till dessa tjänster, konstaterar PTS att lagens krav uppfylls på nationell nivå. Men det finns stora skillnader på regional nivå, vilket inte regleras i dagens lagstiftning.

Sammanfattningsvis bedömer PTS att reglerna kring kontanttjänster bromsat avvecklingen och bidragit till att tillgången till kontanttjänster har upprätthållits på nationell nivå.

Skyldigheter har minskat behovet av statlig finansiering

Staten har möjlighet att finansiera platser för kontantuttag, dagskasseinsättningar och betalningsförmedling genom en särskild förordning. I rapporten utvärderas hur kreditinstitutens skyldigheter har påverkat behovet av sådant statligt stöd.

PTS uppfattning är att införandet av kreditinstitutens skyldigheter har minskat behovet av statlig finansiering av kontanttjänster. Vad gäller dagskasseinsättningar finns det fortsatt ett visst behov i hela landet men vad gäller kontantuttag finns det kvarstående behovet av stödfinansiering framförallt i norra Sverige.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55