Bredbandsstöd för år 2023 – allt är fördelat

2023-11-24

Vi har nu fördelat klart bredbandsstöd 2023 på drygt 1,22 miljarder kronor. 13 projekt i Norrland fick dela på de 50 miljoner kronor som var kvar. 410 byggnader.

Det här sista beslutet vi tog den 22 november kallas för nationell pott.

 • 13 projekt i Norrland fick dela på 49 500 000 kronor
 • 410 byggnader 
 • Det fanns 1 222 000 000 kronor att söka i bredbandsstöd år 2023
 • Vi tilldelade 1 221 071 216 kronor totalt år 2023
 • 928 784 kronor blev över och de pengarna går tillbaka till statskassan
 • Den 22 november tog vi alltså det sista beslutet för 2023 – den så kallade nationella potten

Statistik

Nya totalsummor nu när allt bredbandsstöd är tilldelat.

 • 327 projekt har tilldelats bredbandsstöd
 • 16 495 byggnader handlar det om

Statistik nationell tilldelning 2023 beslutat den 22 november 2023

Tidigare beslut och statistik - 96 procent av bredbandsstödet

Den 15 november beslutade vi att tilldela bredbandsstöd för 96 procent av alla pengarna.

96 procent av 1,22 miljarder i bredbandsstöd år 2023 - nu fördelat

På statussidan om bredbandsstödet 2023 publicerar vi nästa vecka all statistik där hela tilldelningen finns med. Tills dess, titta på statistik på denna sida och i nyheten från 17 november via länken här ovanför. 

Status PTS bredbandsstöd 2023

Fördelat per aktör 2022 jämfört med 2023

Vi ser att andel beviljat stöd totalt respektive beviljandegraden har ökat hos flera av aktörstyperna som ansöker om bredbandsstöd.

En sammanfattning av statistik för 2022 och 2023

Vad menas med nationell pott?

 • PTS tilldelar stöd till de utbyggnadsprojekt som uppfyller alla krav och har lägst genomsnittligt stödbelopp per byggnad, efter avdrag för prioriterade byggnader.
 • Projekt inom respektive utlysningsområde (Norrland, Svealand och Götaland) konkurrerar med varandra tills dess att tillgängligt bredbandsstöd för utlysningsområdet är fördelat.
 • Blir det pengar över i ett utlysningsområde, läggs de ihop till en så kallad nationell pott. Alla projekt som ännu inte har beviljats stöd konkurrerar i stället med varandra nationellt om de pengarna.

Nyhetsbrev om PTS bredbandsstöd

Du prenumererar väl på nyhetsbrevet om PTS bredbandsstöd
Nyhetsbrevet om PTS bredbandsstöd?

Mer information

Jenny Wilke-Blanck, PTS enhet för tilldelning av bredbandsstöd, 08-678 57 89
PTS presstjänst, 08-678 55 55