Sommarens postutdelning granskas

2022-08-18

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av hur Postnord under sommaren skött utdelningsverksamheten runt om i landet.

Bakgrunden är att det under sommaren har inkommit ett antal klagomål till PTS angående att postmottagare inte fått någon post eller den dröjt med flera veckor att delas ut. Klagomålen har inkommit från hela landet.

PTS inleder granskning

Nu inleder PTS en granskning för att utreda om Postnord har uppfyllt sina skyldigheter att sköta utdelning av post enligt de bestämmelser som gäller. Syftet med tillsynen är att utreda om Postnord har uppfyllt krav gällande tillförlitlighet och, för det fall så inte har skett, säkerställa att Postnord framöver uppfyller sina skyldigheter.

PTS har skickat ett antal frågor till Postnord som ska besvaras senast den 9 september 2022.

Klicka här för att läsa PTS frågor.

Mer information
Isabelle von Gertten, PTS enhet för postfrågor, 073-640 58 71
PTS presstjänst, 08-678 55 55