2018


Ny tillståndsperiod för kommersiell radio inleds den 1 augusti 2018.

1 augusti 2018


PTS årliga uppföljning visar på en avtagande trend när det gäller antalet anmälningar om tv-störningar.

19 juni 2018


Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag.

18 juni 2018


Förberedelsemötet äger rum den 28 juni 2018.

23 maj 2018


Anmälan om deltagande senast 7 juni 2018.

15 maj 2018


Anmälan om deltagande senast 21 maj 2018.

14 maj 2018


PTS inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,4-3,8 GHz-bandet är att bandet ska tilldelas i sin helhet under 2019.

3 maj 2018


PTS föreslår att 80 MHz i frekvensbandet tilldelas för mobilt bredband. Svar på remiss ska ha inkommit senast 23 maj.

2 maj 2018


Anmälan ska ha kommit in till PTS senast 2 maj. Observera att lokalen har ändrats jämfört med tidigare inbjudan.

26 april 2018


Från och med den 25 april finns möjlighet att ansöka om tillstånd.

25 april 2018