Vägledning på gång för att minska antalet telefonbedrägerier

2023-09-29

Post- och telestyrelsen tar nu fram en vägledning för att komma till rätta med telefonbedrägerier. Den vänder sig till operatörer som tar emot internationell trafik. Vägledningen är nu ute på remiss och förväntas bli klar i november.

Telefonbedrägerier har blivit vanligare i Sverige den senaste tiden. En stor del använder så kallad spoofing, vilket innebär att telefonnummer förfalskas och gör att det ser ut som att samtalet kommer från någon annan än det faktiskt gör. Spoofing används ofta som en del i ett försök att lura av någon personlig information som kan användas i ett bedrägligt syfte.

Stor del av bedrägeriförsöken kan stoppas

Nu utvecklar vi, i dialog med operatörer och Telekområdgivarna, en vägledning som syftar till att kunna blockera samtal från utlandet som genom att presentera ett falskt nummer utger sig för att komma från en svensk avsändare. Genom att stoppa dessa samtal kan operatörerna hindra en stor del av de bedrägeriförsök som görs via telefon idag.

– Vägledningen är ett efterlängtat stöd. Vårt samarbete med operatörer och Telekområdgivarna i de här viktiga frågorna stärker förutsättningarna för att minska telefonbedrägerier i framtiden, säger Susanne Chennell, handläggare på Post- och telestyrelsen.

Vi tar fram föreskrifter baserade på vägledningen

Post- och telestyrelsen har nu skickat vägledningen på remiss till berörda aktörer. Vi tar också fram föreskrifter baserade på vägledningen och räknar med att de börjar gälla under 2024.

Lämna aldrig ut känsliga uppgifter och polisanmäl misstanke om brott

Var uppmärksam på nummer du inte känner igen och ta alltid det säkra före det osäkra. Lägg på om du inte vet vem som ringer dig och lämna aldrig ut känsliga uppgifter som exempelvis lösenord, kortuppgifter eller personuppgifter. Kontakta genast din bank och gör en polisanmälan om du misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri.

Mer information

Remiss av förslag till vägledning gällande åtgärder för samtal med manipulerade telefonnummer

Telefonbedrägerier

Svårlurad - Tillsammans hjälps vi åt att stoppa bedrägerierna (svarlurad.se)