Rubriken Funktionshinder

Den 24 maj 2013 gjorde PTS om strukturen för webbsidorna som rör funktionshinderfrågor. Det innebär att rubriken Funktionshinder, som fanns på startsidan, är borttagen och sidorna som var samlade där finns under exempelvis Telefoni eller Internet.

Här kan du läsa mer om PTS telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om PTS posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om PTS arbete för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik är inkluderande. Alla ska, oavsett funktionsförmåga, kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.