Användning av licensfria radiokanaler

De licensfria radiofrekvenserna får användas av alla på lika villkor.

Den som använder licensfria radiofrekvenser behöver inte ha tillstånd från PTS. I vår e-tjänst kan du se vilka radiofrekvenser som är licensfria. Det gäller exempelvis fjärrkontroller, radiostyrningar, enklare walkie-talkies, trådlösa högtalare/hörlurar eller WLAN (trådlösa datanät på kontor eller i hem).

De licensfria radiofrekvenserna får användas av alla på lika villkor. Därför kan PTS inte garantera frihet från störningar från andra användare på dessa frekvenser.

Det enklaste sättet att försöka lösa störningsproblem är att användare som upplever störningar byter radiofrekvens/kanal inom de licensfria frekvensområdena, och väljer en ledig kanal (se hur man gör i instruktionerna för din apparat). Om flera användare i samma bostadsområde nyttjar apparatur som konkurrerar i samma frekvensband är den effektivaste åtgärden oftast att komma överens med sina grannar hur man hanterar situationen, vilket också oftast är PTS föreslagna lösning.

PTS radiotillsyn utreder störningar på licensfria radiofrekvenser endast när störningarna har stor omfattning, exempelvis när sådana störningar pågår dagligen hos ett stort antal användare i ett bostadsområde eller köpcentrum över en längre tid.