Telefoni

Det finns i dag cirka 14 miljoner mobil­abonnemang i Sverige.

En del av PTS arbete är att kontrollera teleoperatörerna och se till att konkurrensen på telefonimarknaden fungerar bra.

En välfungerande marknad ger konsumenterna bra tjänster till en rimlig kostnad.

Laptop och mobiltelefoner Ny lag om elektronisk kommunikation

Från den 3 juni gäller ny lag om elektronisk kommunikation. Här hittar du en översikt och kan läsa mer.

" " Täckning

Information och vägledning för en bättre mobiltäckning.

" " Mobiltelefon utomlands

Det här bör du tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

Kvinna med telefon står på bo i Stockholm. Konsumentfrågor

PTS arbetar aktivt för att konsumenter ska känna sig trygga, ha valmöjligheter och kan göra välinformerade val.

Nyheter

3 oktober 2022

Fast bredband via fiber och abonnemang med höga hastigheter präglar den svenska bredbandsmarknaden, enligt en jämförelse av statistik för 2021 från de nordiska och baltiska länderna.

2 juni 2022

Tydligare krav på säkerhet, bättre förutsättningar för utbyggnad av nät och konkurrens samt större trygghet vid tecknande av avtal. Det är några områden som omfattas när den nya lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft den 3 juni 2022. Dessutom omfattar regelverket nu även nya aktörer inom tal- och meddelandetjänster som inte använder telefonnummer.

1 juni 2022

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört stickprovskontroller av täckningskartor för mobilnäten. Slutsatsen av mätningarna är att det finns skillnader mellan den redovisade och den uppmätta täckningen.

Dokument

30 januari 2023

PTS remitterar nu förslag till nya/reviderade föreskrifter om nummertillstånd. Yttranden över förslaget ska ha inkommit till PTS skriftligen senast den 1 mars 2023.