Telefoni

Det finns i dag cirka tolv miljoner mobil­abonnemang och nästan fyra miljoner fasta teleabonnemang i Sverige.

En del av PTS arbete är att kontrollera teleoperatörerna och se till att konkurrensen på telefonimarknaden fungerar bra.

En välfungerande marknad ger konsumenterna bra tjänster till en rimlig kostnad.

" " Täckning

Information och vägledning för en bättre mobiltäckning.

" " Fast telefoni

Här hittar du information om och svar på frågor om fast telefoni och avvecklingen av kopparnätet.

" " Mobiltelefon utomlands

Det här bör du tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

Kvinna med telefon står på bo i Stockholm. Konsumentfrågor

PTS arbetar aktivt för att konsumenter ska känna sig trygga, ha valmöjligheter och kan göra välinformerade val.

Nyheter

28 mars 2022

Tillgång till fungerande telefoni- och internettjänster är viktigt för många. Det framkommer när Post- och telestyrelsen (PTS) sammanställer inkomna konsumentklagomål om telekomrelaterade frågor.

21 februari 2022

Nu har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat vilka åtgärder för att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik som ska beviljas stöd. Sammanlagt tilldelar PTS 22,5 miljoner kronor i stöd.

3 november 2021

Under 2022 kommer PTS tilldela stöd i syfte att förbättra mobiluppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Myndigheten arbetar nu med att ta fram underlag.