Mobiltelefoni utomlands- så kallad roaming

För att kunna använda din mobil när du är i ett annat land måste du ha ett abonnemang eller kontantkort som gör det möjligt att roama. Roaming innebär att du kopplar upp dig mot en annan operatörs nät när du befinner dig i utlandet och använder din mobiltelefoni för mobila tjänster som samtal, sms och data.

Det finns ingen laglig skyldighet för en operatör att erbjuda roaming och därför är det extra viktigt att du undersöker vad som gäller för just ditt abonnemang eller kontantkort innan du reser utomlands. För roaming inom EU gäller särskilda regler. De länder som omfattas av reglerna är samtliga EU-medlemsstater* samt Norge, Island och Liechtenstein. Även vissa medlemsstaters yttre regioner omfattas av EU:s roamingregler.

För att roaming ska vara möjligt måste din operatör ha avtal med det landets operatörer. Priserna kan variera beroende på i vilket land du befinner dig, men även beroende på vilken operatörs nät du kopplar upp dig mot. Därför kan det vara bra om du kontaktar din operatör för att undersöka om din mobil fungerar i det land du ska resa till och vad som gäller för roaming i det landet. Operatören ska ge fullständiga upplysningar om roamingavgifter när du tecknar ett abonnemang. Operatören ska också hålla tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information gällande priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig, exempelvis på sin webbplats.

När du befinner dig i ett annat land betalar du både för de samtal som du ringer och de samtal som du tar emot. Vad gäller sms betalar du bara för dem du skickar, inte för dem du tar emot. För surf betalar du för den datamängd som du använder.

Mobiltelefoni i EU  

Sedan den 30 april 2016 är det billigare att använda mobilen när du befinner dig i ett annat EU-land. För mer information om det bör du vända dig till din egen operatör. Du betalar numera den kostnad du har i Sverige plus en extraavgift som operatörerna får ta ut när de skickar trafik i varandras nät inom EU. Med roaming inom EU menas att du använder ditt abonnemang eller kontantkort i ett annat EU-land. Exempelvis om du befinner dig i Tyskland och ringer ett samtal till någon som befinner sig inom EU. 

Observera att det inte finns något lagligt krav på att en operatör måste erbjuda möjligheten till roaming. Operatören kan erbjuda abonnemang utan roaming.

De högsta avgifterna som får tillämpas vid debitering av reglerade roamingtjänster ändrades från den 1 juli 2016 som följd av nya växelkurser.

Kostnad från och med den 1 juli 2016

Ringa samtal (per minut):
Din vanliga kostnad + max 0,58 kronor
(max totalkostnad för dig är 2,20 kronor)

Ta emot samtal (per minut):
Max 0,13 kronor

Skicka sms (per styck):
Din vanliga kostnad + max 0,23 kronor
(max totalkostnad för dig är 0,69 kronor)

Dataanvändning (per MB):
Din vanliga kostnad + max 0,58 kronor
(max totalkostnad för dig är 2,31 kronor)

Priserna ovan är avrundande och inklusive moms.

Debiteringsintervall för olika tjänster

För samtal som varar i mindre än 30 sekunder får operatören ta betalt för 30 sekunder. Efter 30 sekunder ska operatören ta betalt per sekund. Det betyder att om du ringer ett samtal som varar i 5 sekunder, kan operatören ändå ta betalt för 30 sekunder. Om du däremot ringer ett samtal som varar i 35 sekunder får operatören bara ta betalt för 35 sekunder. När det gäller användning av data ska operatörerna ta betalt per kilobyte. För mms får operatören dock ta betalt per styck.

Röstmeddelanden
Operatören får inte debitera dig för att ta emot ett röstmeddelande när du befinner dig i ett annat EU-land. Däremot kan din operatör ta ut en avgift när du lyssnar på ett röstmeddelande.

Målet med EU:s regler är att det på sikt ska kosta lika mycket att använda mobilen hemma som inom EU. Den 15 juni 2017 kommer avgifterna för roaming i EU att avskaffas. Operatörerna kommer endast kunna ta ut en extra avgift när de skickar trafik i varandras nät inom EU (så kallad internationell roaming) om de finns särskilda skäl för det. Du kan läsa mer om vad som kommer att gälla från och med den 15 juni 2017 längre ner på sidan.

Du ska få ett sms med priser
När du reser in i ett annat EU-land ska du få ett sms som ger dig personlig prisinformation i den valuta som du normalt faktureras av din hemmaoperatör. I meddelandet ska det finnas information om det gratisnummer du kan höra av dig till för att få mer detaljerad information om priser och specifika villkor för tjänsten. Det ska även anges att du gratis kan ringa det europeiska larmnumret 112.

Om du har nedsatt syn har du rätt att begära att operatören automatiskt och kostnadsfritt ringer upp dig och lämnar motsvarande information.

Dataroaming
Operatören ska skicka ett automatiskt meddelande, exempelvis ett sms, till dig och informera om att du använder data i ett annat land, både när du befinner dig i ett annat EU-land eller utanför EU. Meddelandet ska innehålla grundläggande, personlig information om priser och aktuella avgifter.

Operatörerna ska erbjuda en kostnadsfri spärrfunktion för surf med mobilen eller mobilt bredband, om du använder ditt svenska abonnemang i ett annat EU-land. Spärren innebär att du automatiskt ska få ett meddelande om att summan närmar sig en gräns på 50 euro, dvs. ca 577 kronor (inklusive moms). Om du ändå vill fortsätta att surfa efter det kan du kontakta din operatör.

Operatörerna ska erbjuda dig samma spärr när du reser till länder utanför EU. I vissa länder är det inte möjligt att tillämpa en sådan spärr men du ska då få ett meddelande av operatören om det när du reser in i landet. 

Du kan avtala om alternativa taxor
Enligt reglerna får operatörerna också erbjuda andra prismodeller, något som tidigare kallats för alternativa taxor. Om operatören erbjuder alternativ taxa bör operatören även påminna dig om vilka eventuella fördelar du i så fall går miste om. Du ska regelbundet få en påminnelse från din operatör om din gällande alternativa taxa, exempelvis en gång per år eller oftare som vid förlängning eller förnyelse av ditt abonnemang.

Du får när som helst byta tillbaka till den vanliga prisplanen eller prismodellen. Om du begär ett sådant byte ska det ske inom en arbetsdag från att operatören tagit emot din begäran. Det ska inte kosta något att byta och bytet får inte medföra konsekvenser på andra delar av abonnemanget än den delen som gäller roaming.

Mobiltelefoni i EU efter den 15 juni

Från och med den 15 juni 2017 får en operatör inte ta ut någon extra avgift, utöver det nationella abonnemangspriset, det vill säga, ditt vanliga pris som du betalar hemma, när du ringer, sms:ar eller surfar i ett annat EU-land, samt Norge, Island och Liechtenstein. Det är det som kallas Roam Like At Home. Mer information om bakgrunden till de nya bestämmelserna finns att läsa här på vår branschsida. Det ska vara möjligt att använda sitt abonnemang i ett annat EU-land till samma pris som hemma, så länge användningen är normal. Med normal användning menas användning av mobila tjänster i linje med de gränser som tillåts enligt ditt abonnemang under periodiska resor i ett annat EU-land.

Regler för policy om normal användning

Din operatör får begränsa mängden tjänster som du får ta del av till samma pris som hemma, för att förhindra onormal användning eller missbruk. En sådan begränsning kallas för ”policy om normal användning. Till exempel ska det inte löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det du bor i permanent. Ett exempel är om en svensk abonnent skulle köpa ett abonnemang från ett annat EU-land där abonnemangspriserna är lägre och använda det permanent i Sverige. Ett annat exempel är om en svensk abonnent använder sin mobiltelefon i ett annat EU-land en längre tid än på periodisk resa. Med periodisk resa menas att du använder mobila tjänster vid resa för tillfällig vistelse i ett annat medlemsland än det land där du normalt har din hemvist. Periodisk resa gäller inte om du har starka band till ett land som medför frekvent och väsentlig närvaro. Starka band till en medlemsstat som medför frekvent och väsentlig närvaro på dess territorium kan föreligga vid varaktiga heltidsanställningar, som till exempel för gränsarbetare, vid varaktiga avtalsförhållanden som förutsätter samma nivå av fysisk närvaro för en egenföretagare, deltagande i återkommande studiekurser på heltid eller i andra situationer, som för utstationerade arbetstagare eller pensionärer om de vistas på ett lands territorium i motsvarande omfattning.

När en operatör tillämpar en ”policy om normal användning” ska operatören i sina avtal med abonnenter ange vilka villkor som gäller för den policyn.

Misstänkt onormal användning  

Om operatören misstänker att du använder mobila tjänster i ett annat EU-land mer än vad som anses vara normal roaming kan operatören kräva att du bevisar din normala hemvist eller starka band till det landet där du befinner dig. För att säkerställa att roamingtjänster i slutkundsledet inte är föremål för missbruk eller onormal användning som inte är förbunden med periodiskt resande utanför den medlemsstat där kunden har sin hemvist eller till vilken kunden har starka band som medför en frekvent och väsentlig närvaro på den medlemsstatens territorium, kan roamingleverantörer behöva fastställa den normala hemvisten för sina roamingskunder eller fastställa förekomsten av sådana starka band.

Om merparten av din mobiltelefonanvändning, såväl röst som sms och data, under minst en fyramånadersperiod används i ett annat EU-land och om du vistas där under större delen av denna period samt använder ditt nationella abonnemang har operatören möjlighet att ta ut en tilläggsavgift.

Dataroaming

Operatörerna har rätt att sätta en gräns för hur mycket data som du får använda i ett annat EU-land. Det innebär att du inte kan räkna med att få använda lika mycket surf som hemma om du har ett abonnemang med fri surf. Kontrollera med din operatör vilka gränser som finns i ditt abonnemang. Skulle du använda mer data än den bestämda gränsen för ditt abonnemang har operatören möjlighet att ta ut en extra avgift för data som används utöver den tillåtna datamängden.

Att en operatör kan begränsa hur mycket data du har rätt att använda i utlandet, och på vilket sätt den begränsningen kan räknas ut, följer av de nya roamingbestämmelserna. Europeiska kommissionen har tagit fram regler för hur datagränsen kan beräknas fram. Om du vill ha mer information om hur en operatör kan begränsa datavolymen kan du läsa artikel 4 p.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 och läsa i BEREC:s (The Body of European Regulators for Electronic Communications) riktlinjer (BoR (17) 56) för tillämpningen av de nya reglerna.

Du ska få ett automatiskt meddelande av din operatör när du förbrukat den tillåtna datamängden inom policyn om normal användning. Meddelandet ska också innehålla information om de priser som gäller för att fortsätta använda dataroamingtjänster.

Operatörerna ska erbjuda en kostnadsfri spärrfunktion för surf med mobilen eller mobilt bredband, om du använder ditt svenska abonnemang i ett annat EU-land. Spärren innebär att du automatiskt ska få ett meddelande om att summan närmar sig en gräns på 50 euro, dvs. ca 577 kronor (inklusive moms). Om du ändå vill fortsätta att surfa efter det kan du kontakta din operatör. Operatörerna ska erbjuda dig samma spärr när du reser till länder utanför EU. I vissa länder är det inte möjligt att tillämpa en sådan spärr men du ska då få ett meddelande av operatören om det när du reser in i landet. 

Information om villkor för roaming 

Operatören ska ge fullständiga upplysningar om roamingavgifter när du tecknar ett abonnemang. Ditt avtal ska innehålla detaljerade uppgifter om vilka priser och villkor som gäller för roaming och den policyn om normal användning av roaming som din operatör tillämpar. Operatören ska också hålla tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information gällande priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig, exempelvis på sin webbplats.

Operatören ska också skicka ett automatiskt meddelande, exempelvis ett sms, till dig när du reser in i ett annat land, med information om villkor som gäller för roaming i det landet. Exempelvis ska du få information om policyn om skälig användning, gällande datavolym och eventuella extraavgifter. Du ska också få information om ett gratisnummer som du kan ringa för att få mer information om roaming, samt information om att du kan ringa larmnumret 112 utan kostnad. Du ska få motsvarande information om priser och taxor för samtal, sms och data även när du reser in i ett annat land utanför EU.

En policy om normal användning ska även anmälas av operatören till den nationella regleringsmyndigheten, det vill säga de svenska operatörerna ska anmäla till PTS. PTS kommer av denna anledning övervaka och utöva tillsyn över tillämpningen av policyn för skälig användning.

Andra fall då en operatör kan ta ut en extra avgift

Enligt de nya roamingreglerna kan en operatör också få tillstånd att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster om operatören gör en betydande förlust på grund av roaming. Operatören kan då ansöka hos PTS om att få ta ut en tilläggsavgift för att få täckning för sina kostnader för de roamingtjänster som erbjuds i slutkundsledet, det vill säga när abonnenter ges möjligheten att använda mobila tjänster i utlandet. För att kunna ta ut en sådan avgift måste operatören få avgiften godkänd av PTS på förhand.

Du kan avtala om alternativa taxor

Enligt reglerna får operatörerna också erbjuda andra prismodeller, något som kallas för alternativa taxor. Dessa prisplaner behöver då inte uppfylla samma krav på en policy för normal användning.

Om operatören erbjuder alternativ taxa bör operatören även påminna dig om vilka eventuella fördelar du i så fall går miste om. Du ska regelbundet få en påminnelse från din operatör om din gällande alternativa taxa, exempelvis en gång per år eller oftare exempelvis vid förlängning eller förnyelse av ditt abonnemang.

Du får när som helst byta tillbaka till den vanliga prisplanen eller prismodellen. Om du begär ett sådant byte ska det ske inom en arbetsdag från att operatören tagit emot din begäran. Det ska inte kosta något att byta och bytet får inte medföra konsekvenser på andra delar av abonnemanget än den delen gäller roaming.

Debiteringsintervall för olika tjänster

För samtal som varar i mindre än 30 sekunder får operatören ta betalt för 30 sekunder. Efter 30 sekunder ska operatören ta betalt per sekund. Det betyder att om du ringer ett samtal som varar i 5 sekunder, kan operatören ändå ta betalt för 30 sekunder. Om du däremot ringer ett samtal som varar i 35 sekunder får operatören bara ta betalt för 35 sekunder. När det gäller användning av data ska operatörerna ta betalt per kilobyte. För mms får operatören dock ta betalt per styck. Dessa debiteringsintervall gäller exempelvis i de fall då operatören tar ut en extraavgift för roamingtjänster.

Riktlinjer för hur roamingreglerna ska tolkas

De nationella regleringsmyndigheternas samarbetsorganisation i EU, Berec, har tagit fram riktlinjer (BoR (17) 56) som ska hjälpa regleringsmyndigheterna att tillämpa de nya reglerna.

Dessa riktlinjer ersätter de riktlinjer som Berec tog fram i början av 2016 (BoR (16) 34) och som framförallt fokuserade på den s.k. övergångsperioden 30 april 2016 – 14 juni 2017. Riktlinjerna är endast ett komplement till den aktuella roamingförordningen och är inte ett juridiskt bindande dokument. De nationella regleringsmyndigheterna ska dock i största möjliga mån ta dessa riktlinjer i beaktande när de utövar tillsyn över roamingregleringen.