IPv6

Många verksamheter i samhället blir allt mer beroende av att kommunicera via internet. Men nu håller internets adresser på att ta slut. Snart kommer det inte att finnas fler adresser att dela ut av IPv4, som är den adresseringsstandard som används i dag.

Om IPv6

IPv6 är den senaste versionen av ip-adresser. Antalet IPv6-adresser är enormt mycket större än antalet IPv4-adresser.

De olika standarderna IPv6 och IPv4 kan inte kommunicera med varandra. När IPv4-adresserna tar slut samtidigt som allt fler människor börjar använda internet, så kommer det finnas användare som bara har IPv6-adresser.

Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är därför en förutsättning för en organisation att behålla och förbättra sin förmåga att kommunicera via internet.

Mer information om IPv6

PTS har tagit fram information om att införa IPv6 och att anskaffa IPv6.

Klicka här för att läsa mer: