Ny modell för bredbandsstöd

Det finns högt ställda mål för den svenska bredbandsutbyggnaden. Marknaden har nått långt men för att nå målen kommer det även fortsatt att krävas statliga stödinsatser. Därför har Post- och telestyrelsen (PTS) på regeringens uppdrag utformat en ny modell för bredbandsstöd, som börjar användas under 2020.

Totalt kommer 650 miljoner kronor att gå till bredbandsstöd, fram till och med 2022. En mindre del av medlen kommer att användas till administration av stödet. Under 2020 kommer PTS att utlysa 136 miljoner kronor i bredbandsstöd.

Fyra utvalda regioner

Statligt bredbandsstöd är till för att bidra till utbyggnaden av snabbt bredband i områden där det saknas förutsättningar att bygga på kommersiell grund. Nätbyggare i fyra utvalda regioner kan under 2020 ansöka om bredbandsstöd från PTS. De fyra regionerna är Blekinge, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland.

De fyra regionerna har valts ut för att det finns bäst förutsättningar för bredbandsstödet att ge så många anslutningar som möjligt i dessa regioner, samtidigt som det säkerställs att stödet 2020 fördelas med en spridning till olika landsdelar. Nästa år kommer PTS att göra en ny fördelning av tillgängliga stödmedel, utifrån den inriktning som anges i kommande regleringsbrev och med utgångspunkt i PTS förslag till modell. Då kan andra regioner bli aktuella för bredbandsstöd.

Om vårt uppdrag

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett nytt stöd för bredbandsutbyggnad under perioden 2020–2022. Syftet med bredbandsstödet är att verka för snabbt bredband i hela Sverige, särskilt i mer glesbefolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får spridning till alla landsdelar.

Läs mer om modellen i PTS rapport med förslag till ny modell för bredbandsstöd.