Bredbandsstöd

Målen för den svenska bredbandsutbyggnaden är högt ställda. Marknaden har nått långt men för att nå målen kommer det även fortsatt att krävas bredbandsstöd. Därför har regeringen gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utlysa bredbandsstöd med start 2020.

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att i enlighet med regeringens bredbandsstrategi främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för statligtstöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.

Fiber tvärsnitt Vad är PTS bredbandsstöd?

Här lär du sig mer om PTS bredbandsstöd.

Man lägger fiber i dike Hur ansöka om PTS bredbandsstöd?

Här lär du dig mer om hur du ansöker om bredbandsstöd.

Grävare jobbar Har beviljats PTS bredbandsstöd

Här finns information till dig som har beviljats PTS bredbandsstöd.

Man som tittar på en smartphone Se webbinarier om PTS bredbandsstöd

Här hittar du de webbinarier som finns om PTS bredbandsstöd.