Kontakt


Adam Rosén

Projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni

3 april 2018


Andreas Richter

Enheten för inkluderande it och telefoni

27 december 2018


Andreas Wigren

PTS enhet för marknadsanalys och statistik

1 juli 2021


Anna Montelius

Chef för enheten för säkra kommunikationstjänster

3 april 2018


Anna Söyland

Jurist på PTS enhet för digitala och betrodda tjänster

29 april 2020