Kontakt


Adam Rosén

Projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni

3 april 2018


Andreas Richter

Enheten för inkluderande it och telefoni

27 december 2018


Anna Montelius

Jurist på nätsäkerhetsavdelningen

3 april 2018


Anna Wibom

Projektledare för PTS totalförsvarsarbete

18 oktober 2018


Annicka Spångberg

Chef för kommunikationsavdelningen

3 april 2018