Nyheter

Nyheter -

Första steget i auktionen i 700 MHz-bandet avslutat

Företagen Telia Sverige AB och Net4Mobility HB förvärvade frekvensutrymme i 700 MHz-bandet och den totala summan för vinnande bud i den första delen av auktionen var 2 824 594 446 kronor.

10 december 2018


Dan Sjöblom ny ordförande för Berec 2020

Huvudfokus för Berec under 2019-20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


PTS auktion av spektrum i 700 MHz-bandet startar i dag

Auktionen ska bland annat ge upp till 300 miljoner kronor till utbyggnad av ny täckning i glesbygd.

4 december 2018


Så agerar PTS efter domslut om terminering av samtal som originerar utanför EU/EES

Förvaltningsrätten har bifallit Tre:s överklagan angående högsta pris vid terminering av samtal utan för EU/EES. Så agerar nu PTS.

27 november 2018


PTS rekryterar tre divisionschefer

PTS har rekryterat tre divisionschefer till myndighetens nya organisation.

26 november 2018


Dokument -

KR: Dom i mål om rätten att ta del av allmän handling

Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

27 november 2018


Slutrapport för projektet Public Barrier Tracker

Det här är ett utvecklingsprojekt som finansierats av Post- och telestyrelsen i syfte att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

23 november 2018


Svensk telekommarknad första halvåret 2018

23 november 2018


FR: Tele2 Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen samt Telia Company AB, mål nr. 7188-17, angående tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation

19 november 2018


Avskrivningsbeslut Telia - Tillsyn över konfigurationshantering - 17-11820

Tillsyn rörande processer för förändringar i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (konfigurationshantering).

13 november 2018