Nyheter

Nyheter -

PTS föreslår en modell för hur skyddade it-utrymmen i offentlig sektor ska förvaltas

Ökat behov av att säkerställa it-infrastruktur i offentlig sektor.

16 februari 2018


Remiss av förstudie om framtida frekvenstilldelning för 5G

PTS målsättning är att frekvenser i utrymmena 3,4 – 3,8 GHz samt 24,25 – 27,5 GHz ska göras tillgängliga för 5G-utbyggnad från år 2020.

16 februari 2018


Talteknologi är temat för PTS femtonde innovationstävling

PTS femtonde innovationstävling är öppen för ansökan. Varje vinnare får upp till 3 miljoner kronor till sitt projekt eller prototyp.

13 februari 2018


PTS föreslår nya verktyg för säkrare elektroniska kommunikationer

Bland annat föreslås införande av sanktionsavgifter samt utökade möjligheter för myndigheten att hämta in information från operatörer.

12 februari 2018


Abonnemang med stora datamängder minskar i pris

Det visar PTS rapport "Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2017".

7 februari 2018


Inbjudan till nationella förberedelser inför möte RSC i Bryssel den 14-15 mars 2018

Anmälan om deltagande senast 5 mars 2018.

6 februari 2018


Netett vann auktionen i 450 MHz-bandet

Netett Sverige AB vann auktionen om ett tillstånd i 450 MHz-bandet och ska erlägga en auktionslikvid på 40 167 000 kronor.

6 februari 2018


PTS marknadsdag får nytt format

PTS marknadsdag återkommer till hösten. Då i ett nytt format.

5 februari 2018


PTS investerar för säker kommunikation

PTS finansierar omfattande åtgärder för att höja brandsäkerheten i försörjningstunnlar inom storstadsområden.

2 februari 2018


Mer nyanserad bild av svenskarnas internetanvändning behövs

Ny undersökning från Begripsam, PTS och KOV visar på behov av fördjupning och anpassning i undersökningar för att ge rättvis bild av det digitala utanförskapet.

1 februari 2018


PTS tar emot synpunkter på förslag om tilldelning av 700 MHz-bandet

PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2018.

31 januari 2018

PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2018.


PTS följer upp operatörernas incidentrapporter

PTS årliga granskning av operatörernas inrapporterade incidenter.

31 januari 2018


PTS granskar om särskilda avgifter strider mot regler om öppet internet

PTS granskar om villkor för terminalutrustning uppfyller EU-reglerna om öppet internet.

31 januari 2018


Bättre samarbete mellan kommuner och operatörer kan stärka driftsäkerheten på landsbygden

Ny rapport från PTS om förutsättningarna för driftsäker telefoni och internet på landsbygden.

26 januari 2018


Inbjudan till aktörsmöte om PTS konkurrenstillsyn 2017 och 2018

Onsdag den 14 februari kl. 13-14:30.

25 januari 2018


Operatören Tre behöver inhämta användarnas samtycke vid ”fri surf”

Senast den 1 juli 2018 ska operatören Tre ha hämtat in samtycke från abonnenter som har ”fri-surf”-erbjudande.

25 januari 2018


24 digitala lösningar som minskar utanförskap och diskriminering i arbetslivet

Vinnare utsedda i PTS fjortonde innovationstävling.

23 januari 2018


Funderar du på att skaffa bredband?

Med bredband och smarta, digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor i landet. Nu finns en ny film och broschyr om nyttan med bredbandstjänster.

19 januari 2018


PTS får uppdrag att säkerställa tillgång till internet med 10 Mbit/s

Alla fasta bostäder och företag ska omfattas av statlig garanti.

19 januari 2018


PTS: Nu tillåtet att ta med det fasta telefonnumret till mobilnätet eller när du flyttar

Beslutet är ett steg mot en modernare telefoninummerplan.

11 januari 2018


Dokument -

Förslag till en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen

16 februari 2018


Utvärdering av tillgängligheten i chattbotar för personer med funktionsnedsättningar och äldre

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga och it-vana kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel e-tjänster och digitala kundtjänster.

16 februari 2018


Remiss av förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G

Rapporten som remissas omfattar frekvensutrymmena 3,4 – 3,8 GHz samt 24,25 – 27,5 GHz.

16 februari 2018


PTS tillsynsplan för driftsäkerhet 2018-2019

15 februari 2018


PTS tillsynsplan för driftsäkerhet 2018-2019

15 februari 2018


Information om användarna och deras kommunikation - PTS-ER-2018-6

15 februari 2018


Förstärkta befogenheter för tillsynsmyndigheten på området elektronisk kommunikation - PTS-ER-2018:3

12 februari 2018

verktyg förstärkta befogenheter elektronisk kommunikation


Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband - PTS prisrapport 2017 - PTS-ER-2017:21

PTS prisrapport 2017 beskriver utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapporten innehåller även internationella prisjämförelser med ett urval av länder.

8 februari 2018


Tilldelningsbeslut 450 Mhz

6 februari 2018


Skanova AB ./. Post- och telestyrelsen – Beslut avseende prövningstillstånd

6 februari 2018