Nyheter

Nyheter -

PTS samlar information till kommande föreskrifter

Under 2020 tar PTS ta fram ett antal föreskrifter kring tjänster till slutanvändare. Nu genomför PTS en informationsinsamling.

20 januari 2020


PTS efterlyser synpunkter på föreslagna regler för paketleverantörer

Post- och telestyrelsen (PTS) inhämtar synpunkter på de föreslagna reglerna om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten.

17 januari 2020


Nytt bredbandsstöd ska stärka Sveriges fortsatta digitalisering

Post- och telestyrelsen (PTS) lämnar i dag sitt förslag till ny modell för bredbandsstöd till regeringen.

17 januari 2020


Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd. Ta gärna del av information om faktureringen på vår webbplats.

9 januari 2020


Nya regler kring ansökningar om radiotillstånd

Myndigheten uppmanar alla aktörer som behöver radiotillstånd att ansöka i god tid.

6 januari 2020


Dokument -

Remiss avseende förslag till förändring av befintliga kanalplaner för fast radio (radiolänk)

PTS har tagit fram förslag på ändring av befintliga kanalplaner i frekvensband för fast radio (radiolänk). Skriftlig information och/eller synpunkter på dessa förslag kan lämnas till PTS senast 24 februari 2020.

27 januari 2020


Jämställdhetsanalys för verksamhet finansierad av anslag 2:2 ersättning för särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning - PTS-ER-2020:03

21 januari 2020


Remiss Föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster

Möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster.

17 januari 2020


PTS förslag till investeringsstöd för bredband PTS-ER 20:02

17 januari 2020


Kartläggning av information om betaltjänster som underlättar digital inkludering - PTS-ER-2019:25

20 december 2019