Nyheter

Nyheter -

Håll koll på mobilkostnaderna under semestern

Ska du åka utomlands i sommar? Det finns regler för avgifter när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands.

21 juni 2018


God tillgång till öppet internet i Sverige

Slutanvändare har i dag god till gång till ett öppet internet. Det konstaterar PTS. Men myndigheten kommer fortsätta bevaka frågan.

20 juni 2018


Fler har tillgång till fiber i Sverige än i grannländerna

Det visar en sammanställning av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna.

20 juni 2018


Färre anmälda störningar på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet

PTS årliga uppföljning visar på en avtagande trend när det gäller antalet anmälningar om tv-störningar.

19 juni 2018


Tele2 har förbättrat sina riskanalyser

PTS har granskat Tele2:s riskanalyser för integritetsincidenter.

19 juni 2018


PTS undersöker trådlösa tekniker som komplement till fiberutbyggnaden

Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag.

18 juni 2018


PTS finansierar utbildningar för ökad digital kompetens

I höst tar PTS emot ansökningar från organisationer som anordnar utbildningar som ökar den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18 juni 2018


PTS inleder samråd kring marknaden för lokalt tillträde

PTS har analyserat marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur. Nu presenterar myndigheten sin analys och ber om synpunkter från marknadens aktörer.

18 juni 2018


PTS granskar Postnords hantering av försändelser med varor från länder utanför EU

PTS har mottagit klagomål och inleder nu en granskning.

15 juni 2018


Utmaning för operatörer att identifiera integritetsincidenter

De fem största operatörernas rutiner för integritetsincidenter har granskats.

14 juni 2018


Enklare och tydligare processer och planer ska underlätta bredbandsutbyggnaden

PTS lämnar i dag ett antal förslag och rekommendationer som ska underlätta bredbandsutbyggnaden.

13 juni 2018


PTS frukostseminarium: Så påverkar nya telekomdirektivet branschen

Välkommen till PTS frukostseminarium den 4 september, som kommer att handla om nya telekomdirektivet. Är det verkligen klart nu? Hur kommer direktivet att påverka PTS arbete? Och vad kan det innebära för branschen?

13 juni 2018


Tre får inte begränsa tjänsten 3Musiksurf till endast nationell användning enligt beslutsförslag från PTS

PTS avser att förelägga operatören att ändra sig.

13 juni 2018


Litet behov av femdagarsutdelning av brev

Brevförsändelser med skriftligt innehåll minskar medan brev och paket med varor ökar. Till exempel är det få som anser sig behöva brev utdelade fem dagar i veckan.

7 juni 2018


PTS samråder beslut och kalkylmodell med EU-kommissionen

PTS har inlett samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


Teloteket har ändrat sin information om priser och taxor

PTS avslutar därför sitt ärende.

30 maj 2018


Svenskarna använder allt mer mobildata

Det visar PTS rapport Svensk telekommarknad 2017, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

25 maj 2018


Rapport om driftsäkerhetsarbetet i Sverige

PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC Plenary meeting i Rom

Förberedelsemötet äger rum den 28 juni 2018.

23 maj 2018


PTS misstänker att Telia inte följer regler för operatörsbyte

I ett pågående tillsynsärende misstänker nu PTS att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

23 maj 2018


Dokument -

Nätneutralitetsrapporten 2017/2018 PTS-ER-2018:18

20 juni 2018


Förstudierapport 2,3 GHz del 2 PTS-ER-2018:15

19 juni 2018


Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet PTS-ER-2018:12

Denna rapport är en årlig uppföljning kring hur marksänd tv har påverkats under utbyggnaden av 800 MHz-bandet sedan tilldelningen 2011. Detta är den sjätte uppföljningsrapporten sedan tilldelningen. Rapporten baseras på statistik inhämtad från Telekområdgivarna och erfarenheter från PTS tillsyn.

19 juni 2018


PTSFS 2018:2 Föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

19 juni 2018


PTSFS 2018:1 Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (20018:1) om spektrumauktioner

19 juni 2018


FR: Övik Energi AB ./. IP Only Networks AB och PTS, mål nr 22968-17; tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

18 juni 2018


Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning för lokalt tillträde

PTS vänder sig nu till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut.

18 juni 2018


Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 17-7523

15 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telia - dnr 17-7172

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 17-10175

14 juni 2018