Nyheter

Nyheter -

PTS beslut om fiberreglering dröjer

EU-kommissionen har invändningar mot PTS föreslagna reglering för fibermarknaden. Myndigheten är därmed förhindrad att fatta beslut kring denna marknad under två månader.

9 december 2019


PTS vill få fler att koppla upp

Nu lanserar PTS filmserien ”Uppdrag Gamling” med profilen Clara Henry i huvudrollen. Syftet är att uppmuntra fler att koppla upp sig.

9 december 2019


Inriktningen för telekomsektorns totalförsvarsarbete för sex år framåt är klar

Utbildning, övning och robusthetsåtgärder är tre prioriterade områden.

29 november 2019


Minskade intäkter från mobilabonnemang

PTS presenterar marknadsstatistik för första halvåret 2019 i rapporten Svensk telekommarknad.

25 november 2019


Gemensam övning för att trygga tillgången till telefoni och internet när Sverige är under attack

Telö 19 – Övning genomförd för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

21 november 2019


Dokument -

Remissvar avseende promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

29 november 2019


Beslut om förbud enligt radioutrustningslagen dnr 19-13060

29 november 2019


Remissvar avseende betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

PTS ställer sig positiv till förslagen i utredningen.

29 november 2019


Inriktning i totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation 2020–2025

PTS inriktning för totalförsvarsplaneringen inom sektorn elektronisk kommunikation gäller för perioden 2020–2025. Syftet med inriktningen är att skapa en målbild och samlad planeringsinriktning för sektorn elektronisk kommunikation.

29 november 2019


Svensk telekommarknad första halvåret 2019 PTS-ER-2019:13

25 november 2019