Nyheter

Nyheter -

PTS samråder förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet

PTS har tagit fram ett förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Nu efterlyser myndigheten synpunkter på förslaget.

22 februari 2018


Uppsägningstider i konsumentavtal följer lagen

Det visar PTS granskning av operatörernas avtalsvillkor med konsumenter.

22 februari 2018


Nya tillståndsvillkor för höjd kvalitet i postutdelningen

PTS har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Postnord. Syftet med villkoren är att höja kvaliteten i postutdelningen.

21 februari 2018

PTS har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Postnord. Syftet med villkoren är att höja kvaliteten i postutdelningen.


Inbjudan till nationella förberedelser inför SE PT45 & FM PT57

Förberedelsemötet hålls den 12 mars.

20 februari 2018


Inbjudan till nationella förberedelser inför WG SE#79

Förberedelsemötet hålls 20 april.

20 februari 2018


PTS föreslår en modell för hur skyddade it-utrymmen i offentlig sektor ska förvaltas

Ökat behov av att säkerställa it-infrastruktur i offentlig sektor.

16 februari 2018


Remiss av förstudie om framtida frekvenstilldelning för 5G

PTS målsättning är att frekvenser i utrymmena 3,4 – 3,8 GHz samt 24,25 – 27,5 GHz ska göras tillgängliga för 5G-utbyggnad från år 2020.

16 februari 2018


Talteknologi är temat för PTS femtonde innovationstävling

PTS femtonde innovationstävling är öppen för ansökan. Varje vinnare får upp till 3 miljoner kronor till sitt projekt eller prototyp.

13 februari 2018


PTS föreslår nya verktyg för säkrare elektroniska kommunikationer

Bland annat föreslås införande av sanktionsavgifter samt utökade möjligheter för myndigheten att hämta in information från operatörer.

12 februari 2018


Abonnemang med stora datamängder minskar i pris

Det visar PTS rapport "Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2017".

7 februari 2018


Inbjudan till nationella förberedelser inför möte RSC i Bryssel den 14-15 mars 2018

Anmälan om deltagande senast 5 mars 2018.

6 februari 2018


Netett vann auktionen i 450 MHz-bandet

Netett Sverige AB vann auktionen om ett tillstånd i 450 MHz-bandet och ska erlägga en auktionslikvid på 40 167 000 kronor.

6 februari 2018


PTS marknadsdag får nytt format

PTS marknadsdag återkommer till hösten. Då i ett nytt format.

5 februari 2018


PTS investerar för säker kommunikation

PTS finansierar omfattande åtgärder för att höja brandsäkerheten i försörjningstunnlar inom storstadsområden.

2 februari 2018


Mer nyanserad bild av svenskarnas internetanvändning behövs

Ny undersökning från Begripsam, PTS och KOV visar på behov av fördjupning och anpassning i undersökningar för att ge rättvis bild av det digitala utanförskapet.

1 februari 2018


PTS tar emot synpunkter på förslag om tilldelning av 700 MHz-bandet

PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2018.

31 januari 2018

PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2018.


PTS följer upp operatörernas incidentrapporter

PTS årliga granskning av operatörernas inrapporterade incidenter.

31 januari 2018


PTS granskar om särskilda avgifter strider mot regler om öppet internet

PTS granskar om villkor för terminalutrustning uppfyller EU-reglerna om öppet internet.

31 januari 2018


Bättre samarbete mellan kommuner och operatörer kan stärka driftsäkerheten på landsbygden

Ny rapport från PTS om förutsättningarna för driftsäker telefoni och internet på landsbygden.

26 januari 2018


Inbjudan till aktörsmöte om PTS konkurrenstillsyn 2017 och 2018

Onsdag den 14 februari kl. 13-14:30.

25 januari 2018


Dokument -

Samråd ny kalkylmodell

PTS emotser svar på detta samråd senast den 16 mars.

22 februari 2018


Tillsynsrapport: Uppsägningstider i konsumentavtal

22 februari 2018


PTS årsredovisning 2017 - PTS-ER-2018:1

22 februari 2018


Tillståndsvillkor för Postnord Group AB -17-3548

21 februari 2018


Slutrapport - Dramaski

Projektet/studien TeckenPOP var en av vinnarna i PTS trettonde innovationstävling med tema Bäst i branschen.

20 februari 2018


Förslag till en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen

16 februari 2018


Utvärdering av tillgängligheten i chattbotar för personer med funktionsnedsättningar och äldre

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga och it-vana kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel e-tjänster och digitala kundtjänster.

16 februari 2018


Remiss av förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G

Rapporten som remissas omfattar frekvensutrymmena 3,4 – 3,8 GHz samt 24,25 – 27,5 GHz.

16 februari 2018


PTS tillsynsplan för driftsäkerhet 2018-2019

15 februari 2018


PTS tillsynsplan för driftsäkerhet 2018-2019

15 februari 2018