Nyheter

Nyheter -

Nya frekvenser för kommersiell radio

Ny tillståndsperiod för kommersiell radio inleds den 1 augusti 2018.

1 augusti 2018


Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna – PTS bevakar frågan

PTS samverkar med myndigheter och operatörer för att bidra i hanteringen av skogsbränderna.

26 juli 2018


Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna

Lägesrapport med anledning av de pågående skogsbränderna.

24 juli 2018


PTS granskar om sju operatörers erbjudanden är förenliga med EU:s regler om roaming

Tillsynsärendena rör förekomst av tilläggsavgifter och begränsningar av tjänster vid roaming inom EU.

12 juli 2018


Förening i Fagersta ska få tillträde till VB Energis kanalisation

Beslut i en tvistlösning om utbyggnad av bredbandsnät.

4 juli 2018


700 MHz-bandet ska ge ny täckning i glesbygd

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktion i 700 MHz-bandet. Planerad auktionsstart är den 4 december 2018.

4 juli 2018


PTS summerar tillsynsåret 2017 inom områdena driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Driftsäkerhet på landsbygden, riskanalyser och hantering av trafikuppgifter är några områden som granskats under 2017.

2 juli 2018


PTS är en av tillsynsmyndigheterna för NIS-lagen

Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

29 juni 2018


PTS föreslår undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad nära kommungräns

Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

29 juni 2018


Fler rapporter och ny statistiskwebbplats om det digitala utanförskapet

Fortsatt behov av mer information för tydligare bilden av användningen av internet och digitala verktyg hos personer med funktionsnedsättning.

29 juni 2018


Telia måste ändra rutiner för operatörsbyten

Telia följer inte reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger nu bolaget att ändra sig.

28 juni 2018


Kapacitetsbrist orsak till störningar i Tele2:s mobilnät vid terrordådet i Stockholm 2017

Avslutad granskning av Tele2:s nationella mobilstörningar.

28 juni 2018


Ny vägledning för användning av kakor (cookies)

Råd och exempel på hur man informerar om kakor på webbplatsen.

27 juni 2018


Inget undantag från kravet på att mobilnäten ska klara strömavbrott

PTS-beslut om undantagsansökan.

26 juni 2018


Håll koll på mobilkostnaderna under semestern

Ska du åka utomlands i sommar? Det finns regler för avgifter när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands.

21 juni 2018


God tillgång till öppet internet i Sverige

Slutanvändare har i dag god till gång till ett öppet internet. Det konstaterar PTS. Men myndigheten kommer fortsätta bevaka frågan.

20 juni 2018


Fler har tillgång till fiber i Sverige än i grannländerna

Det visar en sammanställning av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna.

20 juni 2018


Färre anmälda störningar på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet

PTS årliga uppföljning visar på en avtagande trend när det gäller antalet anmälningar om tv-störningar.

19 juni 2018


Tele2 har förbättrat sina riskanalyser

PTS har granskat Tele2:s riskanalyser för integritetsincidenter.

19 juni 2018


PTS undersöker trådlösa tekniker som komplement till fiberutbyggnaden

Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag.

18 juni 2018


Dokument -

Hi3G - föreläggande att upphöra med begränsning av dataroamingtjänst till nationellt bruk dnr 17-10403

18 juli 2018


Vectone Mobile - Föreläggande att inkomma med uppgifter - dnr 18.1613

17 juli 2018


Lycamobile - Föreläggande att inkomma med uppgifter - dnr 18-1613

17 juli 2018


Fast samtalsterminering - skyldigheter för operatörer

Fast samtalsterminering är slutet av ett samtal som en operatör tar emot i sitt nät så att dennes slutanvändare kan nås. Terminering föregås av originering och i förekommande fall även transitering.

16 juli 2018


Faktablad - Riktnummerområden – sorterade i nummerordning - PTS-F-2011:2

10 juli 2018


Faktablad - Riktnummerområden – sorterade i bokstavsordning - PTS-F-2011:1

10 juli 2018


ERGP hämtar in synpunkter på arbetsprogram

European Regulators Group for Post (ERGP) inbjuder nu intressenter till att kommentera och lämna synpunkter på ett utkast till arbetsprogram för år 2019. Svar ska ha inkommit senast den 24 september 2018.

6 juli 2018


Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

4 juli 2018


Beslut att begränsa antalet tillstånd i frekvensutrymme i 700 MHz-bandet (dnr 17-9908)

4 juli 2018


FR: Övik Energi AB ./. IP Only Networks AB och PTS, mål nr 22968-17; tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

4 juli 2018