Nyheter

Nyheter -

Avskrivningsbeslut – Vilhelmina kommun dnr- 18-11787

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

17 juli 2019


PTS: Hi3G ska genomföra riskanalyser innan årets slut

PTS underrättar företaget att följa kravet på att riskanalyser ska genomföras för alla informationsbehandlingstillgångar.

9 juli 2019


PTS granskar Tele2 efter omfattande driftstörningar i mitten av juni

PTS följer upp operatörens åtgärder för att förhindra att en liknande incident inträffar igen.

5 juli 2019


PTS granskar säkerheten i BankID

PTS kommer granska att lämpliga åtgärder vidtagits för att hantera säkerhetsrisker efter att tjänsten varit otillgänglig.

3 juli 2019


Goda valmöjligheter för internetanvändare

Det konstaterar PTS i sin årliga rapport om öppet internet och nätneutralitet.

1 juli 2019


Dokument -

Nätneutralitetsrapporten 2018/2018 PTS-ER-2019:15

I denna rapport redogör PTS för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört under perioden den 1 maj 2018 till och med den 30 april 2019 för att övervaka och säkerställa att de svenska slutanvändarna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

1 juli 2019


Informationsinhämtning avseende PTS uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd

PTS har fått regeringens uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd. Nu genomför myndigheten en informationsinhämtning inom ramen för detta uppdrag. Frågorna riktar sig i första hand till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad.

28 juni 2019


Årlig tillsyn av inrapporterade incidenter inom driftsäkerhet och integritet 2018

25 juni 2019


PTSFS 2019:1 PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen

19 juni 2019


Avskrivningsbeslut Hi3G - Alfrida dnr 19-1350

18 juni 2019